Выделение земельного участка. Оформить землю в Кривом Роге.

Багато хто не знає, що згідно Конституції України та Земельного Кодексу України кожен громадянин України має право на отримання безкоштовної земельної ділянки. Процедура її отримання не проста, але досить реальна.

Згідно ст.121 Земельного Кодексу України, громадяни України мають право на безкоштовну передачу їм земельних ділянок, із фондів державної та комунальної власності, в таких розмірах:

 • для ведення власного сільського господарства – до 2 га землі,
 • для ведення садівництва – до 0,12 га землі,
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд:
  • в селах – до 0,25 га землі;
  • в селищах – до 0,15 га землі;
  • у містах – до 0,10 га землі;
 • для індивідуального дачного будівництва – до 0,10 га землі;
 • для будівництва гаражу – до 0,01 га землі;
 • для ведення фермерського господарства (у розмірі земельної частки (пая) , визначеної для членів сільгосппідприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство).

При цьому ст.116 Земельного Кодексу України уточнює, що передача земельних ділянок безкоштовно у власність громадян здійснюється один раз за кожним видом використання. Це значить, що кожен громадянин України має право зовсім безкоштовно отримати у свою приватну власність (приватизувати) шість земельних ділянок різного цільового призначення. Це можуть бути землі як у містах, селищах, інших населених пунктах, так і за їх межами (в залежності від цільового призначення).

Де можна отримати земельну ділянку?

Законом не обумовлена необхідність отримання земельної ділянки за місцем проживання. Тому отримати свою ділянку землі можна в будь-якій області України. Звісно, отримати «золоту» землю під Києвом з розряду фантастики. А ось ділянку в сільській місцевості –  доволі реально, хоча й досить нелегко.

Як оформити та подати заявку?

Загальна процедура безкоштовного отримання громадянами України земельних ділянок на підставі безкоштовної приватизації регулюється ст. 118, 151 Земельного Кодексу України та включає в себе декілька етапів:

 1. Подача заяви (ходатайства) до органу виконавчої влади або органу місцевого самоуправління (наприклад, в міськраду) про вибір місця розташування земельної ділянки, де вказується:
 • орієнтований розмір земельної ділянки,
 • його цільове призначення,
 • до нього додається мапа або графічний малюнок, на якому вказано місцезнаходження бажаної землі,
 • письмова згода користувача землею, завірена нотаріально (у випадку вилучення земельної ділянки).

Відповідний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у тижневий строк з дня реєстрації клопотання направляє:

-оригінал клопотання з додатками до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за місцем розташування земельної ділянки;

-копію клопотання та додатків до нього до структурного підрозділу районної державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.

Відповідні органи, протягом десяти днів з дня одержання клопотання надають відповідному органу виконавчої влади, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування висновок про погодження місця розташування об’єкта або про відмову в такому погодженні.

Рішення органів виконавчої влади та місцевого самоуправління про приватизацію земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів (ч. 2 ст. 118 ЗК України).
Через один календарний місяць у Вас на руках або позитивне рішення на розробку проекту землевпорядкування по відведенню земельної ділянки, або мотивована відмова.

Влада може обґрунтувати відмову лише з однієї причини –  невідповідності місця розташування земельної ділянки вимогам законів та нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівельної документації.

У випадку позитивного рішення громадянину надають дозвіл на розробку проекту приватизації земельної ділянки.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання земельної ділянки у користування.

Далі необхідно звернутися до державного кадастрового реєстратора із запитом про отримання Витягу із ДЗК. Державний кадастровий реєстратор – державний службовець, до компетенції якого входить внесення записів до ДЗК та видача витягів із нього.

Державні кадастрові реєстратори, як правило, знаходяться в приміщеннях територіальних органів земельних ресурсів. Для отримання Витягу із ДЗК заявник подає:

 • заяву встановленої форми;
 • документ про сплату послуг за надання Витягу із ДЗК.

Витяг із ДЗК видається протягом 10 робочих днів після подачі заяви на його видачу. Реєстрація земельної ділянки у ДЗК та отримання Витягу із ДЗК є платними послугами. Реквізити для сплати вказаних сум зазвичай розміщуються на стендах територіальних органів земельних ресурсів. (п7.ч7.ст.38 ЗУ «Про державний земельний кадастр»)

Після включення відомостей про земельну ділянку в державний земельний кадастр та отримання в місцевому управлінні Держземагенства витягу із ДЗК, необхідно звернутися до місцевого органу Укрдержреєстру для реєстрації Вашого права на земельну ділянку.

Спочатку необхідно визначитися з місцевим органом Укрдержреєстру, в який необхідно звернутися при реєстрації. Адреси місцевих органів Укрдержреєстру, в які слід подавати документи для реєстрації права власності на земельну ділянку, можна знайти на сайті Укрдержреєстру.

Далі необхідно підготувати наступний перелік документів для подання в місцевий орган Укрдержреєстру:

 • Витяг із Державного земельного кадастру (ДЗК);
 • заява про реєстрацію права власності на земельну ділянку;
 • копія й оригінал паспорта заявника;
 • копія й оригінал ідентифікаційного номеру;
 • підтвердження плати за видачу виписки із Державного реєстру прав;
 • документ-підстава виникнення права на ділянку (договір купівлі-продажу (даріння, обміну й т.і.), рішення суду, свідоцтво на спадщину та ін.);
 • довіреність, якщо документи подаються представником (нотаріально завірена, якщо від фізичної особи);
 • оригінал та копія паспорта, ідентифікаційного номеру представника, якщо документи подаються представником.

Строк розгляду наданих державному реєстратору документів становить 5, в деяких випадках 14, робочих днів (не календарних!). По закінченні вказаного строку від державного реєстратора отримується свідоцтво із Державного реєстру прав або відмова в реєстрації прав (у випадку наявності формальних недоліків у наданій документації).

У певних випадках законодавство передбачає переважне право на отримання земельних ділянок для таких категорій осіб:

• ветеранів війни: їм забезпечується першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва - див. ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993, п. 14 ч. 1 ст. 12, абз.2 п. 18 ч. 1 ст. 13, п. 13 ч. 1 ст. 14, абз.2 п. 15 ч. 1 ст. 15;

• громадян, потерпілих від Чорнобильської катастрофи: п. 20 ч. 1 ст. 20, п. 1 ч. 1 ст. 21 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 передбачають пільгу для громадян, віднесених до категорій 1, 2, у вигляді обов´язкового « (протягом року після подання заяви) відведення місцевими Радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач»; ч. 4 ст. 32 Закону передбачає право громадян, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися, «на індивідуальне житлове будівництво з позачерговим одержанням земельних ділянок »;

• ветеранів праці - п. 7 ст. 7 ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 передбачає «переважне право на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва »;

• молодих сімей - ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1991 передбачає, що « при відведенні земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва органи місцевого самоврядування затверджують квоти ділянок, які надаються молодим сім ´ям під будівництво житла»,

• військовослужбовців, батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі будинки - ч. 6 ст. 12 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991;

• інвалідів із захворюваннями опорно-рухового апарату -ч. 5 ст. 30 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів» від 21.03.1991 передбачає, що « Органи місцевого самоврядування забезпечують виділення земельних ділянок під будівництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу місця їх проживання».

 

Процедура оформлення права власності на земельні ділянки є досить об'ємною та має чимало юридичних нюансів. Пройти весь шлях від виявлення бажання оформити земельну ділянку до отримання свідоцтва про право власності, можливо й самостійно. Проте, це займе чимало часу, коштів та найголовніше ефективність всих дій може виявитися марною.

 

Ми пропонуємо вирішення цього питання. Звертаючись до нас, ви отримуєте підтримку досвідчених фахівців, економите власний час, та гарантовано отримаєте бажаний результат.

В ціну юридичних послуг включається:

1. Аналіз та підготовка всих необхідних документів;

2. Отримання всіх довідок в державних та приватних установах;

3. Розробка технічної документації із землеустрою;

4. Юридичне супроводження та звітність протягом проходження всієї процедури.

 

Вартість послуги складається залежно від обсягу робіт, розташування земельної ділянки та її площі.

Від 2999 до 7000 тисяч грн.!

Встигни замовити послугу до кінця місяця та отримай знижку 10%!

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном: 0974069723

Метки: Имущество, Льготы, надання земельної ділянки, земельна ділянка, Закон, Права

Популярные видео - Как поставить ларек

Популярные видео - 130 статья КУПАП, нетрезвый водитель, какой штраф

Заказать услугу по скидке 20%

До конца акции осталось:

Тут будет счетчик

Юристов онлайн: 3

Заказ услуги