Купівля-продаж товарів у розстрочку

Фото - Допомога адвоката з договором купівлі-продажу у кредит чи розстрочки

Потрібна допомога адвоката з договором
купівлі-продажу у кредит чи розстрочки?

ПРАЦЮЄМО ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
Отримай безкоштовну консультацію адвоката
про договір купівлі-продажу,

телефонуй 0984326402
ВайберТелеграм, Ватсап

Змiст:
1. 
Договір купівлі-продажу у розстрочку з юридичної точки зору
2. 
У яких випадках найчастіше потрібний договір купівлі-продажу у розстрочку?
3. 
Допомога адвоката з договором куплі-продажу у розстрочку чи кредит
4. Як вигідніше купити авто
5. Купити авто за договором розстрочки
6. 
Ціни на юридичний аналіз, розробку договору, супроводження суперечок, перевірку товару на арешт, перевірку продавця авто
7.
Що робити, як повернути гроші за авто?
8. Розстрочка на дорогі побутові товари та електроніку
9. Житло у розстрочку від забудовника
10. Переглянути дані адвоката Вадима Морозова у реєстрі адвокатів
11. Які ціни на всі послуги адвоката і як відбувається оплата


Договір
купівлі-продажу у розстрочку з юридичної точки зору

Відповідний правовий режим має й предмет договору – це майно, яке, як правило, не використовується у підприємницькій діяльності (побутова техніка, квартира, авто тощо). Схоже також правове регулювання відповідальності сторін за такими договорами. Втім є істотні відмінності. Вони стосуються моменту переходу права власності за таким договором, істотних умов, форми договору. Зазначене дозволяє віднести договір купівлі-продажу у розстрочку до підвиду договору роздрібної купівлі-продажу. 

Продаж товарів у розстрочку здійснюється на підставі договору купівлі-продажу товарів у розстрочку (далі - договір), який укладається між суб'єктом господарювання та фізичною особою (покупцем), відповідно до якого суб'єкт господарювання зобов'язується передати обумовлений товар, а покупець провести розрахунки за товар у строки та у розмірах, передбачених договором.

Договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу. Товар продається за цінами, що діють на день продажу. Зміна ціни на товар, проданий з розстроченням платежів, не є підставою для проведення перерахунку, якщо інше не встановлено договором або законом.

У разі невиконання продавцем обов'язку щодо передання товару застосовуються положення ст. 665 Цивільного кодексу України. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати повернення неоплаченого товару. Якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати. 

Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов'язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, проданого в кредит, починаючи від дня передання товару продавцем. З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцю належить право застави на цей товар. Йдеться про заставу згідно закону та вона не залежить від волі сторін, обтяжує майно з моменту укладення договору купівлі-продажу в кредит.

Стаття 695 ЦК України встановлює особливості оплати товару з розстроченням платежу. Вказано, що договором про продаж товару в кредит може бути передбачено оплату товару з розстроченням платежу. Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу є ціна товару, порядок, строки і розміри платежів. Якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий з розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право відмовитися від договору і вимагати повернення проданого товару.

До правовідносин купівлі-продажу у розстрочку, застосовуються такі ж самі нормативні акти, як і до правовідносин купівлі-продажу в цілому та роздрібної купівлі-продажу.

Особливу увагу слід звернути на «Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам», що затверджені постановою КМ України вiд 30.03.2011 № 383 (далі – Правила). Крім того, важливе значення має у регулюванні таких договорів законодавство про заставу і, насамперед, ЗУ «Про заставу». До відносин, що виникають за договором купівлі-продажу у розстрочку, застосовуються положення ст.ст. 694, 695 ЦК.

Правова мета

За договором купівлі-продажу у розстрочку правовою метою є перехід права власності на предмет договору від продавця до покупця. Але на відміну від загальних положень щодо договору купівлі-продажу, цей вид купівлі-продажу істотно відрізняється моментом такого переходу. За договором купівлі-продажу у розстрочку право власності на майно, що є предметом договору, як правило переходить до покупця не з моменту фактичної передачі майна, а значно пізніше. 
Так, відповідно до абз. 3 п. 10 Правил, право власності на товари, передані у розпорядження покупця, переходить до нього після проведення кінцевого розрахунку. 

Юридична характеристика договору

Договір купівлі-продажу у розстрочку є консенсуальним, двостороннім та оплатним. Даний договір є у будь-якому випадку публічним.

Сторонами договору є покупець та продавець. Продавцем є суб’єкт господарської діяльності, який здійснює свою діяльність на професійній основі. Покупцем може бути виключно фізична особа. В цьому контексті єдиною відмінністю зазначеного договору від договору роздрібної купівлі-продажу є те, що положення щодо роздрібної купівлі-продажу в принципі допускають придбання товарів в формі такого договору юридичними особами, які не займаються підприємницькою діяльністю, і практиці такі випадки відомі. Положення Правил не допускають жодної можливості придбання товарів за цим договором для юридичних осіб, оскільки у п. 5 Правил зазначається, що такий договір укладається суб’єктом господарювання лише із фізичною особою.

Ще однією особливістю щодо сторін у даному договорі є певна обмежувальна умова щодо покупця. Даний договір може бути укладений лише із такою фізичною особою, яка надасть паспорт та довідку для придбання товарів у розстрочку (п. 6 Правил).

Істотні умови договору

На відміну від договору роздрібної купівлі-продажу, де істотною умовою є лише предмет договору та кількість товару, у разі продажу товарів у розстрочку значення істотних умов набувають сума розстрочки, строк розстрочки, розмір відсотків за договором, розмір першого внеску.

Форма договору

Форма договору купівлі-продажу у розстрочку – письмова. Зазначений висновок випливає з положень п. 8 Правил, відповідно до якого договір між суб'єктом господарювання і покупцем, який здійснюватиме оплату товару шляхом відрахувань з його заробітної плати (стипендії) за місцем роботи (навчання), складається у трьох примірниках: перший - залишається у суб'єкта господарювання, другий – передається покупцеві, третій - підприємству (установі, організації), що видало довідку.
У разі проведення розрахунків з покупцями, які здійснюватимуть оплату товару шляхом внесення готівки до каси суб'єкта господарювання або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи, договір укладається у двох примірниках: один – залишається у суб'єкта господарювання, другий - передається покупцеві.

За договором купівлі-продажу у розстрочку основні права та обов’язки сторін не відрізняються від таких, що визначені загальними положеннями про купівлю-продаж та про роздрібну купівлю-продаж. Певні особливі обов’язки сторін тут визначені самою сутністю даного договору. Так, продавець зобов’язаний визначити умови купівлі-продажу у розстрочку (в тому числі про суму розстрочки, строк розстрочки, розмір відсотків за договором, розмір першого внеску) та ознайомити із ними покупця. Покупець зобов’язаний своєчасно проводити розрахунки із продавцем.

Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу

Відповідальність сторін за даним договором визначається загальними положеннями щодо купівлі-продажу, роздрібної купівлі-продажу, але також із деякими особливостями, зумовленими сутністю такого договору. Так, відповідно до ч. 2 ст. 695 ЦК, якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий із розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право відмовитись від договору і вимагати повернення проданого товару. Відповідно до ч. 5 ст. 694 ЦК, якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти відповідно до ст. 536 ЦК  від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати.

Допомога адвоката
з аналізом договору купівлі-продажу у кредит чи розстрочку.
Виникли суперечки чи потрібен новий договір?

ПРАЦЮЄМО ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
Отримай безкоштовну консультацію адвоката
про договір купівлі-продажу,

телефонуй 0984326402
ВайберТелеграм, Ватсап

У яких випадках найчастіше потрібний договір купівлі-продажу у розстрочку?

Найчастіше нам потрібен грамотний договір при купівлі на великі суми в кредит або розстрочку: купівлі будинку, квартири, авто, побутової техніки. Нам усім потрібні гарантії безпечної покупки. Як їх отримати? Як скласти договір та нічого не забути? Потрібен грамотний юрист-адвокат.

Ціни на послуги - перша консультація безкоштовно

1. Юридичний аналіз договорів на можливе шахрайство, у тому числі:

- Договору розстрочки на побутову техніку – від 500 грн.
- Договору розстрочки на авто (машина у лізинг) – від 500 грн.
- Договору розстрочки на житло (іпотека) – від 500 грн.

2. Розробка договору купівлі-продажу у розстрочку - від 2000 грн.
3. Перевірка на арешт:

Перевірити авто на арешт - від 200 грн.
Перевірити квартиру на арешт - від 200 грн.

4. Перевірка продавця: 

Перевірити продавця - від 200 грн.

5. Вирішення суперечок за договором між учасниками – договірна ціна.

Потрібно скласти новий
договір купівлі-продажу у розстрочку,
уникнути шахрайства та нічого не забути?

Доручіть це адвокату Вадиму Морозову!
Телефонуй 0984326402
ВайберТелеграм, Ватсап


Як простіше купити авто – у кредит, лізинг чи за договором розстрочки?

Особливості купівлі авто в лізинг

Відмінність лізингу від кредиту є у тому, що у разі кредиту ви отримуєте лише гроші для придбання авто, а у лізинг отримуєте відразу авто у користування. Банки ретельно оцінюють ризик угоди, можуть відмовити у кредиті та вимагають більше документів. Лізингові компанії швидше ухвалюють рішення. Автомобіль у кредиті є власністю покупця, у техпаспорті буде написано ваше ім'я, хоча автомобіль може бути запорукою. При лізингу автомобіль належить лізингодавцю.

Суть лізингу – це оренда авто з можливістю викупу після виплати лізингових платежів. Спочатку лізингова компанія купує авто у постачальника, передає його вам за актом приймання-передачі в оренду, залишаючись власником авто. Майно купується спеціально на ваше замовлення або передається вже наявний у власності бу автомобіль. Після закінчення поточного договору лізингу можна укласти наступний – на інший транспортний засіб. Лізинг доступний для юридичних та приватних осіб. Лізингові платежі складаються з комісії лізингодавця, яка знімається насамперед, та часткової вартості автомобіля, у другу чергу.

Умови лізингу коротко

Лізинговий аванс 10-20% поверненню не підлягає. Терміни виплат по лізингу від 12 до 60 місяців.
У лізинг можна купити не лише легкові авто, а й кілька важких машин одразу. Підприємці можуть придбати спеціалізовану автотехніку – вантажівки, автобуси, с/г та спецтехніку. Приватні особи, як правило, беруть у лізинг легкові автомобілі. Швидке оформлення угоди без застави, індивідуальний графік платежів - здавалося б, дуже зручно, особливо для жорстко перевантаженого банківськими кредитами бізнесу. Але які ризики можуть з'явитися після підписання договору лізингу?

Підводне каміння лізингу

Найголовніший ризик – це подорожчання авто за період лізингу через зміни умов виплати лізингодавцем.


Цитати з реального лізингового договору
(пояснення до тексту цитати: ТЗ - транспортний засіб)

1. Лізингодавець має право змінити розмір Лізингового платежу та/або інших платежів за Договором пропорційно або на одну й ту ж суму в односторонньому порядку, якщо ціни, тарифи, платежі, податки, нормативи страхування, ставки фінансування тощо, що входять до складу Лізингового платежу та/або пов’язані з виконанням цього Договору, змінюються протягом Строку лізингу з незалежних від Лізингодавця причин.

2. У випадку, якщо у Лізингоодержувача виникає заборгованість по діючим (укладеним) Договорам фінансового лізингу та/або Графікам платежів та/або за будь-якими платежами, пов’язаними із використанням ТЗ, який передано за такими Графіками платежів, то Лізингодавець має право не замовляти ТЗ у Постачальника (продавця)/ не передавати ТЗ за поточним/черговим Графіком платежу, до дати повного погашення заборгованості Лізингоодержувачем.

Інші ризики лізингу

1. Ви не є власником авто та не можете розпоряджатися автомобілем. Лізингодавець під ваше авто, як під заставу, може взяти кредит. Ваш автомобіль спочатку може бути куплений у кредит – тоді реальним власником вашого авто буде банк. Лізингодавець може передати право власності на авто, яким ви користуєтеся, третім особам.
2. Спори з виплат, страхування та надання нового авто після ДТП, угону та інших інцидентів з авто.
3. Викупити авто можна не раніше ніж через 12 місяців. Майно залишається у власності лізингової компанії до кінця виплат. Договір може бути розірваний за ініціативою лізингоодержувача не раніше ніж 12 місяців, з попередженням за 30 днів. Лізингова компанія має заробити на вас у будь-якому випадку.
4. На ремонт авто потрібно отримати дозвіл.
5. Не можна просто так на авто виїхати за кордон – потрібно отримати дозвіл лізингової компанії та оформити страховки.

А що робити, якщо вже підписали невигідний договір або зіткнулися з шахрайством? Чи можна повернути гроші?

Чи можливо щось зробити, якщо ви вже уклали договір на розтрочку не на вашу користь або зіткнулися з шахрайством? Наприклад, купили машину у лізинг без поверхневої перевірки продавця та зіткнулися з обманом? Вам терміново необхідно звернутися до адвоката та з'ясувати, як захистити свої права та повернути гроші!

Перевірити лізингодавця на шахрайські дії від 200 грн
Аналіз договору лізингу до підписання – 500 грн
Отримати консультацію, якщо договір вже укладено500 грн

Телефонуй 0984326402

Вайбер, Телеграм, Ватсап


Купити авто за договором розстрочки

В ідеалі всім хочеться купити новий автомобіль. Але насправді люди часто хочуть заощадити, шукають бу авто, і навіть при цьому потрібна сума не завжди є на руках. Покупці шукають можливість купити авто з оплатою в розстрочку. Продавець часто теж мусить розглядати варіант розстрочки для продажу авто. Розстрочка для продавця це реальний мінус – гроші він отримає не одразу, частинами і доведеться почекати. Натомість, це плюс для покупця – можна платити фінансово посильними частинами протягом тривалого часу.

Договір купівлі-продажу авто в розстрочку

Які базові пункти містить договір купівлі-продажу авто у розстрочку :

- Ціна продажу
- Графік оплати, періодичність платежів
- Пеня та штрафи
- Сума першого внеску
- Кінцева дата виплат
- Відповідальність сторін
- Умови повернення авто
- Дії у разі прострочення платежів
- Умови дострокового розірвання та порядок повернення авто

Договір купівлі-продажу авто в розстрочку
 запобігає появленню
неприємних сюрприз
ів після угоди!


У разі усної домовленості
продавець може залишитися без авто та без грошей, а покупець може отримати несправне авто за завищеною ціною. Щоб покупка була максимально безпечною, гарантувала обом учасникам прозорість оплат та дотримання умов угоди, потрібно скласти юридично грамотний договір купівлі-продажу в розстрочку. Правильно складений договір гарантує вам захист у разі шахрайства іншої сторони, може включати стандартні та нестандартні ситуації з покупцем та продавцем.

Ціну в договорі краще вказувати реальну, щоб у разі судового розгляду сума збіглася з вашими виплатами та можна було довести реальну вартість автомобіля. Якщо раптом зміниться фінансовий стан покупця та доведеться змінити умови платежів – їх потрібно додатково внести до договору.

Також у договорі варто вказати окремо чи є у покупця право перепродати автомобіль третім особам до закінчення розстрочки.

За якою договірною схемою дешевше купити авто,
як платити з меншими ризиками –
запитай у адвоката Вадима Морозова!

Отримати готовий договір купівлі-продажу у розстрочку
з вашими даними -
2000 грн

Залиш заявку про готовий договір на
ВайберТелеграм, Ватсап


Які ризики для продавця та покупця можуть виникнути у разі купівлі-продажу без договору?

Для продавця:

- Покупець може зникнути разом з автомобілем і не виходити на контакт.
- Покупець може перепродати авто.
- У покупця виникли фінансові труднощі, і він не платить.
- За ДТП, викрадення повернути гроші або претендувати на виплату за рахунок майна покупця неможливо.
- Оплата штрафів та податків нового власника.
- Судитись у разі невиплати розстрочки неможливо.

Для покупця:

- Продавець може вимагати повернути авто.
- Продавець може передумати та підвищити ціну.
- Продавець може вимагати сплатити достроково.
- Авто може виявитися зі схованими несправностями і ціна буде завищена.
- Покупець може перепродати автомобіль, не повідомивши продавця.
 

Перевірити покупця/продавця авто перед розстрочкою – 200 грн
Перевірити авто на арешт, на кредит у банку200 грн
Зібрати історію авто зі США та Канади – 200 грн

Телефонуй 0984326402
Вайбер, Телеграм, Ватсап


Фото - Розстрочка на побутову техніку та електроніку
Розстрочка на дорогі побутові товари та електроніку – що не так?

Купувати дорогу побутову техніку або електроніку у розстрочку дуже зручно. Велика побутова техніка складає близько половини всіх онлайн покупок. Дуже зручно оплачувати дорогий товар невеликими посильними сумами довго та без подорожчання. Інфляція та зростаючі ціни роблять покупку у розстрочку навіть вигідною. Ціна у гривнях, яку ви почали сплачувати, за рік-два через інфляцію може мати зовсім іншу вартість. Може здатися, що це ідеальний спосіб купити дорогий телевізор, холодильник, пральну машину або газову плиту. Користувачам мобільних банківських програм оформити покупку на картку з кредитним лімітом взагалі легко та дуже швидко. Якщо все минеться гладко – у вас буде гарна кредитна історія. Давайте подумаємо, яке є підводне каміння у розстрочки і про що потрібно ще раз подумати перед покупкою.

Доступна розстрочка

Коли я матиму на руках потрібну суму? Скільки мені треба збирати ті гроші? - дуже важко піти з магазину без покупки, якщо можна купити річ взагалі без грошей.
Візьму зараз, а платитиму потім - так ми думаємо, оформляючи покупку в магазині. Нова річ красується вдома і ми дуже задоволені.

Магазини можуть пропонувати настільки легкі умови придбання дорогих товарів, що купити дорогу річ може навіть людина, яка не має грошей навіть  на перший внесок. Потрібно тільки підійти до співробітника банку або ще простіше - самому оформити розстрочку у додатку всього за кілька кліків. При оформленні розстрочки онлайн потрібна лише кредитна картка з доступним кредитним лімітом, що дорівнює сумі покупки.

Що продавці тільки не обіцяють - не потрібно збирати, приходьте без грошей, у нас є все, що ви можете захотіти, ми заощаджуємо ваш час, ми завжди говоримо так! У розстрочку пропонують навіть  дійсно дешевий товар.

Які умови розстрочення вам можуть запропонувати?

- Максимальні суми покупки до 200 000 грн.
- Мінімальні суми покупки від 300 грн.
- Початковий внесок 0%.
- Доступні терміни виплати до 12-48 місяців.
- Без довідки про доходи.
- Вік від 18-70 років.
- Оформлення розстрочки протягом 2-10 хв.
- Мультирозстрочка – у вас може бути оформлено одразу кілька розстрочок.
- Без застави, без поручителів.
- Дострокове погашення.
- Адресна доставка великих товарів.

Як взагалі не брати розстрочку за таких умов?

Супервигідні умови розстрочки - неможливо відмовитися?

Бери зараз все, що захотів, а плати потім - розстрочка створює ілюзію дуже доступної покупки. Покупець в ажіотажі від легкого придбання дорогого товару не завжди може реально оцінити свої можливості та зупинити себе вчасно.

На чому банки заробляють?

Оформити розстрочку на невідому людину для магазину – це високий ризик зіткнутися з невиплатами за товар. Тому зручніше перекласти цю операцію на банк. Банківські картки на сьогодні має більшість покупців і банк знає про людей набагато більше, ніж магазин. У багатьох є кредитна картка, кредитний ліміт та гарна кредитна історія. Звичайно, банку невигідно працювати задарма, тому у разі розстрочення між магазином та банком діє звичайна схема кредитування покупки. Відсоток кредиту закладається у ціну товару на ціннику та оголошується розстрочка без переплат із 0% для покупця.

Схема взаємовигідна - магазин отримує більше покупців, банк заробляє на кредитах, покупець отримує дорогий товар у розстрочку.

Оцініть – чи справді це розстрочка? Перевіряйте реальний % переплати

1. Подивіться на ціну товару та платіж у місяць при розстрочуванні – складіть суми щомісячних платежів та порахуйте переплату. Якщо сумарна ціна товару більша, то це вже не безпроцентна розстрочка. Виникає питання – який відсоток переплат туди закладено?

2. Комісія 0% є лише на перші кілька місяців. Розстрочка діє, але не весь термін. Без переплати буде лише частина терміну на початку, а далі вже підключається стандартний відсоток кредитування. Тому перед підписанням договору окремо уточнюйте терміни пільгового періоду безпроцентного розстрочення без оплати комісії та точну комісію після закінчення пільгового періоду.

3. Що написано у договорі розстрочки? Перечитайте договір купівлі-продажу у розстрочку – чи справді там йдеться про розстрочку чи прописані умови покупки у звичайний кредит із розрахунком на те, що ви просто не прочитаєте договір?

4. Якщо ви оформлюєте розстрочку на картку з кредитним лімітом – чи будуть на цій карті завжди доступні ваші особисті кошти або ви періодично йтимете в мінус і користуватиметеся кредитним лімітом?

Приховані витрати та товари у навантаження

При оформленні розстрочки вам можуть запропонувати додаткові послуги, додаткові товари для збільшення чеку, або обов'язкове страхування, яке насправді не є обов'язковим. Якщо немає карти – вам запропонують її оформити.

Оцініть свої можливості реально

Ще раз оцініть свої реальні можливості. Якщо у вас вже є розстрочки та кредити, ви можете не потягнути нову розстрочку. На сьогодні дорогу побутову техніку найчастіше оплачують частинами і, як наслідок, саме дорога побутова техніка є лідером із невиплат. У якийсь момент через форс-мажори ви можете зрозуміти, що сума платежів є непідйомною для вас. Навіть якщо вам все ясно і зрозуміло про розстрочку за словами менеджерів, перечитайте договір, особливо те, що написано маленькими літерами. Якщо ви вирішили оформити розстрочку на сайті онлайн – шукайте у підвалі сайту умови користування та посилання на типовий договір розстрочки, щоб точно зрозуміти всі умови.

Після укладення договору про розстрочку поставте собі на телефон нагадування про регулярний платіж, повісьте календар платежів на холодильник або налаштуйте автоплатіж з картки, щоб платити вчасно, не отримуючи штрафів, і не псувати свою кредитну історію. 
Також не забудьте, що на сайті товари можна купити дешевше, ніж в офлайн-магазині.

Проблеми з розстрочкою

Головні проблеми із розстрочкою для покупця – це прострочена заборгованість. Реклама запевняє, що ви можете піти до магазину без копійки грошей і купити товар у десятки разів більше за свої реальні доходи. Покупець часто забуває, що розстрочка є чітко прописаним регулярним фінансовим зобов'язанням і просто може забути про терміни виплати або не мати грошей на оплату зовсім.

Що робити, якщо через умови розстрочки
ви платите більше грошей або зовсім більше не маєте
грошей виплачувати розстрочку?

Телефонуй 0984326402
Вайбер, Телеграм, Ватсап

Фото - Покупка жилья в рассрочку у застройщика


Купівля житла, будинку чи квартири

Своє безпечне житло, квартира чи будинок – це базова потреба кожної людини. Однак, покупка житла є однією з найдорожчих покупок для людини протягом усього життя. Квартира, будинок або нерухоме майно для пересічного українця коштують позамежних грошей і місячною зарплатою сплатити таку покупку пересічному українцю не вдасться. Зараз житло можна купити одразу у забудовників або б/у на вторинному ринку. Більшість українців багато років накопичує на житло, бере кредит у банку або оформлює розстрочку у забудовника на житло, яке ще будується. На перший погляд, нове житло набагато краще за вторинний ринок, краще брати щось нове і сучасне, щоб не витрачати на капітальний ремонт старого житла. В Україні дуже багато старих забудов і всім відомі їхні мінуси – маленька площа, проблеми з напругою в мережі, загальний застарілий, навіть умовно-житловий стан. А ось які є ризики при покупці житла у розстрочку від забудовника, крім будівельних недоліків?

Житло у розстрочку від забудовника

Як працює розстрочка від забудовника:
Покупець викуповує якусь кількість квадратних метрів за ціною на дату першого внеску. Припустимо, це третина від площі майбутньої квартири. Ви сплатили перший платіж. На решту площі оформлюється розстрочка із обов'язковим щомісячним платежем. Сума щомісячного платежу при розстрочці на житло може змінюватися і залежати від інфляції та курсу долара, бо забудовник собі на збиток не будуватиме. Розстрочка на десятиліття йому теж невигідна, тому терміни розстрочки на житло теж обмежуватимуться кількома роками, у кращому разі. При цьому за прострочений платіж покупець житла одразу отримає штраф. Забудовники ж, як правило, здають об'єкт в експлуатацію на півроку-рік пізніше, тому потрібно максимально уважно читати договір із забудовником і краще відразу віддати його на аналіз юристу.

Коли можна переїхати у своє нове житло?

Термін закінчення будівництва може не збігтися з терміном закінчення виплати розстрочки на житло, і тут все залежить від забудовника і того, які вам будуть названі умови користування житлом до закінчення платежів.

Тут можливі кілька варіантів:
1. Можна в'їхати та доплачувати розстрочку за договором як раніше.
2. Можна в'їхати та платити розстрочку за договором плюс оренда за житло.

До виплати розстрочки ваше житло належить забудовнику. Житло буде вашим лише після повної виплати його вартості, коли ви повністю розрахуєтеся із забудовником. Потрібно звертати увагу на умови передачі житла після закінчення будівництва, прописані у договорі.
Також після закінчення будівництва забудовник може зафіксувати залишок суми та почати нараховувати на неї відсотки, іноді до 15-20%.

Плюси розстрочки на житло від забудовника:

- Забудовники охоче дають розстрочку, оплата безпосередньо забудовнику, а не банку.
- Розстрочка без відсотків.
- Чим більший початковий внесок, тим більше можна просити знижку, до 10%.

Мінуси розстрочки на житло:

- Оплата метрів за поточною вартістю, а не за фіксованою ціною.
- Оплата квадратних метрів, а не готової квартири чи будинку.
- Невеликий термін виплати розстрочки.
- Непередбачувані терміни закінчення будівництва.
- Бюджет будівництва може збільшитися і ваші платежі теж зростуть.
- Ціни поточного платежу залежать від курсу долара та бюджету будівництва, що зростає.
- Платити потрібно навіть, якщо будівництво призупинено.
- Масові ремонти у новобудові.

В результаті ви можете виплатити розстрочку не за тією ціною, на яку розраховували і до моменту останньої виплати навіть не отримати своє нове житло. Дуже уважно читайте умови договору на житло. Від цих виплат ви залежатимете довгий час і потрібно завжди ретельно прораховувати як вигідніше - розстрочка або іпотечний кредит у банку. Уважно вивчайте договір перед підписанням, а ще краще передайте аналіз ризиків професійному юристу.

Що робити, якщо через умови розстрочки на житло
ви платите набагато більше грошей
або вже виплатили гроші, а житла досі не маєте
?

Телефонуй 0984326402
Вайбер, Телеграм, Ватсап

 

Чому нам довіряють?

1. Ми від початку орієнтовані на позитивний результат.
2. Професіоналізм та досвід дозволяють нашим співробітникам підбирати рішення для найскладніших завдань.
3. Усі дії законні – ми поважаємо закон та працюємо виключно у його рамках.
4. Співпраця з «Human Rights» цілком прозора. Один із головних наших пріоритетів – довгострокова та довірча співпраця, тому довіра клієнтів та позитивна репутація – наші вищі професійні цінності.
5. Понад 90% клієнтів нашої компанії звертаються до нас за рекомендацією.

 

Залишились питання?
Отримай безкоштовну консультацю
по договору купівлі-продажу у розстрочку

тел. 0984326402
Вайбер, Телеграм, Ватсап

Працюємо по всій Україні

Підписуйся на наш telegram-канал  Иконка телеграм-бота Human Rights - подписывайтесь на наш канал!   залишайся на зв'язку з адвокатом!

Метки: Торговля, Договора, Закон

Популярные видео - Как поставить ларек

Популярные видео - 130 статья КУПАП, нетрезвый водитель, какой штраф

Заказать услугу по скидке 20%

До конца акции осталось:

Тут будет счетчик

Юристов онлайн: 3

Заказ услуги