Купівля-продаж товарів у розстрочку

Фото - Допомога адвоката з договором купівлі-продажу у кредит чи розстрочки

Потрібна допомога адвоката з договором
купівлі-продажу у кредит чи розстрочки?

ПРАЦЮЄМО ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
Отримай безкоштовну консультацію адвоката
про договір купівлі-продажу,

телефонуй 0984326402
ВайберТелеграм, Ватсап

Змiст:
1. 
Договір купівлі-продажу у розстрочку з юридичної точки зору
2. 
У яких випадках найчастіше потрібний договір купівлі-продажу у розстрочку?
3. 
Допомога адвоката з договором куплі-продажу у розстрочку чи кредит
4. 
Ціни на юридичний аналіз, розробку договору, супроводження суперечок, перевірку товару на арешт, перевірку продавця
5.
Що робити, як повернути гроші?
5. Переглянути дані адвоката Вадима Морозова у реєстрі адвокатів
7. Які ціни на всі послуги адвоката і як відбувається оплата


Договір
купівлі-продажу у розстрочку з юридичної точки зору

Відповідний правовий режим має й предмет договору – це майно, яке, як правило, не використовується у підприємницькій діяльності (побутова техніка, квартира, авто тощо). Схоже також правове регулювання відповідальності сторін за такими договорами. Втім є істотні відмінності. Вони стосуються моменту переходу права власності за таким договором, істотних умов, форми договору. Зазначене дозволяє віднести договір купівлі-продажу у розстрочку до підвиду договору роздрібної купівлі-продажу. 

Продаж товарів у розстрочку здійснюється на підставі договору купівлі-продажу товарів у розстрочку (далі - договір), який укладається між суб'єктом господарювання та фізичною особою (покупцем), відповідно до якого суб'єкт господарювання зобов'язується передати обумовлений товар, а покупець провести розрахунки за товар у строки та у розмірах, передбачених договором.

Договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу. Товар продається за цінами, що діють на день продажу. Зміна ціни на товар, проданий з розстроченням платежів, не є підставою для проведення перерахунку, якщо інше не встановлено договором або законом.

У разі невиконання продавцем обов'язку щодо передання товару застосовуються положення ст. 665 Цивільного кодексу України. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати повернення неоплаченого товару. Якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати. 

Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов'язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, проданого в кредит, починаючи від дня передання товару продавцем. З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцю належить право застави на цей товар. Йдеться про заставу згідно закону та вона не залежить від волі сторін, обтяжує майно з моменту укладення договору купівлі-продажу в кредит.

Стаття 695 ЦК України встановлює особливості оплати товару з розстроченням платежу. Вказано, що договором про продаж товару в кредит може бути передбачено оплату товару з розстроченням платежу. Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу є ціна товару, порядок, строки і розміри платежів. Якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий з розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право відмовитися від договору і вимагати повернення проданого товару.

До правовідносин купівлі-продажу у розстрочку, застосовуються такі ж самі нормативні акти, як і до правовідносин купівлі-продажу в цілому та роздрібної купівлі-продажу.

Особливу увагу слід звернути на «Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам», що затверджені постановою КМ України вiд 30.03.2011 № 383 (далі – Правила). Крім того, важливе значення має у регулюванні таких договорів законодавство про заставу і, насамперед, ЗУ «Про заставу». До відносин, що виникають за договором купівлі-продажу у розстрочку, застосовуються положення ст.ст. 694, 695 ЦК.

Правова мета

За договором купівлі-продажу у розстрочку правовою метою є перехід права власності на предмет договору від продавця до покупця. Але на відміну від загальних положень щодо договору купівлі-продажу, цей вид купівлі-продажу істотно відрізняється моментом такого переходу. За договором купівлі-продажу у розстрочку право власності на майно, що є предметом договору, як правило переходить до покупця не з моменту фактичної передачі майна, а значно пізніше. 
Так, відповідно до абз. 3 п. 10 Правил, право власності на товари, передані у розпорядження покупця, переходить до нього після проведення кінцевого розрахунку. 

Юридична характеристика договору

Договір купівлі-продажу у розстрочку є консенсуальним, двостороннім та оплатним. Даний договір є у будь-якому випадку публічним.

Сторонами договору є покупець та продавець. Продавцем є суб’єкт господарської діяльності, який здійснює свою діяльність на професійній основі. Покупцем може бути виключно фізична особа. В цьому контексті єдиною відмінністю зазначеного договору від договору роздрібної купівлі-продажу є те, що положення щодо роздрібної купівлі-продажу в принципі допускають придбання товарів в формі такого договору юридичними особами, які не займаються підприємницькою діяльністю, і практиці такі випадки відомі. Положення Правил не допускають жодної можливості придбання товарів за цим договором для юридичних осіб, оскільки у п. 5 Правил зазначається, що такий договір укладається суб’єктом господарювання лише із фізичною особою.

Ще однією особливістю щодо сторін у даному договорі є певна обмежувальна умова щодо покупця. Даний договір може бути укладений лише із такою фізичною особою, яка надасть паспорт та довідку для придбання товарів у розстрочку (п. 6 Правил).

Істотні умови договору

На відміну від договору роздрібної купівлі-продажу, де істотною умовою є лише предмет договору та кількість товару, у разі продажу товарів у розстрочку значення істотних умов набувають сума розстрочки, строк розстрочки, розмір відсотків за договором, розмір першого внеску.

Форма договору

Форма договору купівлі-продажу у розстрочку – письмова. Зазначений висновок випливає з положень п. 8 Правил, відповідно до якого договір між суб'єктом господарювання і покупцем, який здійснюватиме оплату товару шляхом відрахувань з його заробітної плати (стипендії) за місцем роботи (навчання), складається у трьох примірниках: перший - залишається у суб'єкта господарювання, другий – передається покупцеві, третій - підприємству (установі, організації), що видало довідку.
У разі проведення розрахунків з покупцями, які здійснюватимуть оплату товару шляхом внесення готівки до каси суб'єкта господарювання або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи, договір укладається у двох примірниках: один – залишається у суб'єкта господарювання, другий - передається покупцеві.

За договором купівлі-продажу у розстрочку основні права та обов’язки сторін не відрізняються від таких, що визначені загальними положеннями про купівлю-продаж та про роздрібну купівлю-продаж. Певні особливі обов’язки сторін тут визначені самою сутністю даного договору. Так, продавець зобов’язаний визначити умови купівлі-продажу у розстрочку (в тому числі про суму розстрочки, строк розстрочки, розмір відсотків за договором, розмір першого внеску) та ознайомити із ними покупця. Покупець зобов’язаний своєчасно проводити розрахунки із продавцем.

Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу

Відповідальність сторін за даним договором визначається загальними положеннями щодо купівлі-продажу, роздрібної купівлі-продажу, але також із деякими особливостями, зумовленими сутністю такого договору. Так, відповідно до ч. 2 ст. 695 ЦК, якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий із розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право відмовитись від договору і вимагати повернення проданого товару. Відповідно до ч. 5 ст. 694 ЦК, якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти відповідно до ст. 536 ЦК  від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати.

Допомога адвоката
з аналізом договору купівлі-продажу у кредит чи розстрочку.
Виникли суперечки чи потрібен новий договір?

ПРАЦЮЄМО ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
Отримай безкоштовну консультацію адвоката
про договір купівлі-продажу,

телефонуй 0984326402
ВайберТелеграм, Ватсап

У яких випадках найчастіше потрібний договір купівлі-продажу у розстрочку?

Найчастіше нам потрібен грамотний договір при купівлі на великі суми в кредит або розстрочку: купівлі будинку, квартири, авто, побутової техніки. Нам усім потрібні гарантії безпечної покупки. Як їх отримати? Як скласти договір та нічого не забути? Потрібен грамотний юрист-адвокат.

Ціни на послуги - перша консультація безкоштовно

1. Юридичний аналіз договорів на можливе шахрайство, у тому числі:

- Договору розстрочки на побутову техніку – від 500 грн.
- Договору розстрочки на авто (машина у лізинг) – від 500 грн.
- Договору розстрочки на житло (іпотека) – від 500 грн.

2. Розробка договору купівлі-продажу у розстрочку - від 2000 грн.
3. Перевірка на арешт:

Перевірити авто на арешт - від 200 грн.
Перевірити квартиру на арешт - від 200 грн.

4. Перевірка продавця: 

Перевірити продавця - від 200 грн.

5. Вирішення суперечок за договором між учасниками – договірна ціна.

Потрібно скласти новий
договір купівлі-продажу у розстрочку,
уникнути шахрайства та нічого не забути?

Доручіть це адвокату Вадиму Морозову!
Телефонуй 0984326402
ВайберТелеграм, Ватсап


Як простіше купити авто – у кредит, лізинг чи за договором розстрочки?

Особливості купівлі авто в лізинг

Відмінність лізингу від кредиту є у тому, що у разі кредиту ви отримуєте лише гроші для придбання авто, а у лізинг отримуєте відразу авто у користування. Банки ретельно оцінюють ризик угоди, можуть відмовити у кредиті та вимагають більше документів. Лізингові компанії швидше ухвалюють рішення. Автомобіль у кредиті є власністю покупця, у техпаспорті буде написано ваше ім'я, хоча автомобіль може бути запорукою. При лізингу автомобіль належить лізингодавцю.

Суть лізингу – це оренда авто з можливістю викупу після виплати лізингових платежів. Спочатку лізингова компанія купує авто у постачальника, передає його вам за актом приймання-передачі в оренду, залишаючись власником авто. Майно купується спеціально на ваше замовлення або передається вже наявний у власності бу автомобіль. Після закінчення поточного договору лізингу можна укласти наступний – на інший транспортний засіб. Лізинг доступний для юридичних та приватних осіб. Лізингові платежі складаються з комісії лізингодавця, яка знімається насамперед, та часткової вартості автомобіля, у другу чергу.

Умови лізингу коротко

Лізинговий аванс 10-20% поверненню не підлягає. Терміни виплат по лізингу від 12 до 60 місяців.
У лізинг можна купити не лише легкові авто, а й кілька важких машин одразу. Підприємці можуть придбати спеціалізовану автотехніку – вантажівки, автобуси, с/г та спецтехніку. Приватні особи, як правило, беруть у лізинг легкові автомобілі. Швидке оформлення угоди без застави, індивідуальний графік платежів - здавалося б, дуже зручно, особливо для жорстко перевантаженого банківськими кредитами бізнесу. Але які ризики можуть з'явитися після підписання договору лізингу?

Підводне каміння лізингу

Найголовніший ризик – це подорожчання авто за період лізингу через зміни умов виплати лізингодавцем.


Цитати з реального лізингового договору
(пояснення до тексту цитати: ТЗ - транспортний засіб)

1. Лізингодавець має право змінити розмір Лізингового платежу та/або інших платежів за Договором пропорційно або на одну й ту ж суму в односторонньому порядку, якщо ціни, тарифи, платежі, податки, нормативи страхування, ставки фінансування тощо, що входять до складу Лізингового платежу та/або пов’язані з виконанням цього Договору, змінюються протягом Строку лізингу з незалежних від Лізингодавця причин.

2. У випадку, якщо у Лізингоодержувача виникає заборгованість по діючим (укладеним) Договорам фінансового лізингу та/або Графікам платежів та/або за будь-якими платежами, пов’язаними із використанням ТЗ, який передано за такими Графіками платежів, то Лізингодавець має право не замовляти ТЗ у Постачальника (продавця)/ не передавати ТЗ за поточним/черговим Графіком платежу, до дати повного погашення заборгованості Лізингоодержувачем.

Інші ризики лізингу

1. Ви не є власником авто та не можете розпоряджатися автомобілем. Лізингодавець під ваше авто, як під заставу, може взяти кредит. Ваш автомобіль спочатку може бути куплений у кредит – тоді реальним власником вашого авто буде банк. Лізингодавець може передати право власності на авто, яким ви користуєтеся, третім особам.
2. Спори з виплат, страхування та надання нового авто після ДТП, угону та інших інцидентів з авто.
3. Викупити авто можна не раніше ніж через 12 місяців. Майно залишається у власності лізингової компанії до кінця виплат. Договір може бути розірваний за ініціативою лізингоодержувача не раніше ніж 12 місяців, з попередженням за 30 днів. Лізингова компанія має заробити на вас у будь-якому випадку.
4. На ремонт авто потрібно отримати дозвіл.
5. Не можна просто так на авто виїхати за кордон – потрібно отримати дозвіл лізингової компанії та оформити страховки.

А що робити, якщо вже підписали невигідний договір або зіткнулися з шахрайством? Чи можна повернути гроші?

Чи можливо щось зробити, якщо ви вже уклали договір на розтрочку не на вашу користь або зіткнулися з шахрайством? Наприклад, купили машину у лізинг без поверхневої перевірки продавця та зіткнулися з обманом? Вам терміново необхідно звернутися до адвоката та з'ясувати, як захистити свої права та повернути гроші!

Перевірити лізингодавця на шахрайські дії від 200 грн
Аналіз договору лізингу до підписання – 500 грн
Отримати консультацію, якщо договір вже укладено500 грн

Телефонуй 0984326402

ВайберТелеграм, Ватсап


Купити авто за договором розстрочки

В ідеалі всім хочеться купити новий автомобіль. Але насправді люди часто хочуть заощадити, шукають бу авто, і навіть при цьому потрібна сума не завжди є на руках. Покупці шукають можливість купити авто з оплатою в розстрочку. Продавець часто теж мусить розглядати варіант розстрочки для продажу авто. Розстрочка для продавця це реальний мінус – гроші він отримає не одразу, частинами і доведеться почекати. Натомість, це плюс для покупця – можна платити фінансово посильними частинами протягом тривалого часу.

Договір купівлі-продажу авто в розстрочку

Які базові пункти містить договір купівлі-продажу авто у розстрочку :

- Ціна продажу
- Графік оплати, періодичність платежів
- Пеня та штрафи
- Сума першого внеску
- Кінцева дата виплат
- Відповідальність сторін
- Умови повернення авто
- Дії у разі прострочення платежів
- Умови дострокового розірвання та порядок повернення авто

Договір купівлі-продажу авто в розстрочку
 запобігає появленню
неприємних сюрприз
ів після угоди!


У разі усної домовленості
продавець може залишитися без авто та без грошей, а покупець може отримати несправне авто за завищеною ціною. Щоб покупка була максимально безпечною, гарантувала обом учасникам прозорість оплат та дотримання умов угоди, потрібно скласти юридично грамотний договір купівлі-продажу в розстрочку. Правильно складений договір гарантує вам захист у разі шахрайства іншої сторони, може включати стандартні та нестандартні ситуації з покупцем та продавцем.

Ціну в договорі краще вказувати реальну, щоб у разі судового розгляду сума збіглася з вашими виплатами та можна було довести реальну вартість автомобіля. Якщо раптом зміниться фінансовий стан покупця та доведеться змінити умови платежів – їх потрібно додатково внести до договору.

Також у договорі варто вказати окремо чи є у покупця право перепродати автомобіль третім особам до закінчення розстрочки.

За якою договірною схемою дешевше купити авто,
як платити з меншими ризиками –
запитай у адвоката Вадима Морозова!

Отримати готовий договір купівлі-продажу у розстрочку
з вашими даними -
2000 грн

Залиш заявку про готовий договір на
ВайберТелеграм, Ватсап


Які ризики для продавця та покупця можуть виникнути у разі купівлі-продажу без договору?

Для продавця:

- Покупець може зникнути разом з автомобілем і не виходити на контакт.
- Покупець може перепродати авто.
- У покупця виникли фінансові труднощі, і він не платить.
- За ДТП, викрадення повернути гроші або претендувати на виплату за рахунок майна покупця неможливо.
- Оплата штрафів та податків нового власника.
- Судитись у разі невиплати розстрочки неможливо.

Для покупця:

- Продавець може вимагати повернути авто.
- Продавець може передумати та підвищити ціну.
- Продавець може вимагати сплатити достроково.
- Авто може виявитися зі схованими несправностями і ціна буде завищена.
- Покупець може перепродати автомобіль, не повідомивши продавця.

Перевірити покупця/продавця перед розстрочку200 грн
Перевірити авто на арешт, на кредит у банку200 грн
Зібрати історію авто зі США та Канади – 200 грн

Чому нам довіряють?

1. Ми від початку орієнтовані на позитивний результат.
2. Професіоналізм та досвід дозволяють нашим співробітникам підбирати рішення для найскладніших завдань.
3. Усі дії законні – ми поважаємо закон та працюємо виключно у його рамках.
4. Співпраця з «Human Rights» цілком прозора. Один із головних наших пріоритетів – довгострокова та довірча співпраця, тому довіра клієнтів та позитивна репутація – наші вищі професійні цінності.
5. Понад 90% клієнтів нашої компанії звертаються до нас за рекомендацією.

 

Залишились питання?
Отримай безкоштовну консультацю
по договору купівлі-продажу у розстрочку

тел. 0984326402
ВайберТелеграм, Ватсап

ПРАЦЮЄМО ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

Метки: Закон, Договора, Торговля

Популярные видео - Как поставить ларек

Популярные видео - 130 статья КУПАП, нетрезвый водитель, какой штраф

Заказать услугу по скидке 20%

До конца акции осталось:

Тут будет счетчик

Юристов онлайн: 3

Заказ услуги