Читайте статьи опытных адвокатов Human Rights о юридических проблемах частной жизни и бизнеса:

Реструктуризація кредиту та боргу за кредитом

Які є способи позбутися боргу за кредитом? Що таке реструктуризація?

Способи реструктуризації кредитного боргу. Борг за кредитом під час воєнного стану. 

Реструктуризація – це зміна умов обслуговування кредиту. Вона передбачає перегляд процентної ставки, загальної суми боргу та термінів повернення кредиту. Найчастіше банки пропонують провести реструктуризацію, якщо клієнт має прострочення кредиту понад 6 місяців. Такі позичальники відразу вносяться до чорного списку всієї банківської системи країни, проте банки зацікавлені отримати кредитні кошти назад і заробити свій відсоток навіть на інших умовах. Реструктуризація кредитної заборгованості - це допомога банку своєму позичальнику у виконанні зобов'язань за кредитом шляхом зміни умов повернення кредиту, наприклад, зменшення розміру щомісячного платежу, тимчасове відстрочення погашення основної суми боргу, зміна графіка погашення, збільшення терміну кредитування. Тому, якщо у вас немає грошей сплачувати кредити з вагомих причин, а оператори банку набридають дзвінками з вимогою оплати, - почніть з візиту до банку, щоб дізнатися про умови реструктуризації боргу у менеджера. Перегляньте уважно з менеджером банку вже існуючий кредитний договір щодо можливості реструктуризації боргу. Також банк може запропонувати позичальнику відстрочку кредитних платежів на певний час.

Існує кілька загальноприйнятих схем, за якими банки проводять реструктуризацію кредиту. Найпопулярніша їх – зменшення суми щомісячних платежів з допомогою збільшення терміну кредитування. Процентна ставка при цьому залишається незмінною. Термін погашення вашого кредиту збільшать, внаслідок чого щомісячний платіж зменшиться. Це може здатися справжнім вирішенням проблеми, проте сума переплати за відсотками врешті-решт стане ще більшою. Ви платитимете меншими сумами, але довше. А що ж робити з кредитами та боргами за кредитами під час воєнного стану? Як платити? Чи законно не платити? 

Подробнее...

Реструктуризация кредита и долга по кредиту

Какие есть способы избавиться от долга по кредиту? Что такое реструктуризация?

Способы реструктуризации долга по кредиту. Долг по кредиту во время военного положения. 

Реструктуризация – это изменение условий обслуживания кредита. Она подразумевает собой пересмотр процентной ставки, общей суммы долга и сроков возврата кредита. Чаще всего банки предлагают провести реструктуризацию, если клиент имеет просрочку по кредиту более 6 месяцев. Такие заемщики сразу вносятся в черный список всей банковской системы страны, однако банки все-таки заинтересованы получить кредитные средства обратно и заработать свой процент даже на других условиях. Реструктуризация кредитной задолженности — это помощь банка своему заемщику в выполнении обязательств по кредиту путем изменения условий возврата кредита, например, уменьшение размера ежемесячного платежа, временная отсрочка погашения основной суммы долга, изменение графика погашения, увеличение срока кредитования. Поэтому, если у вас нет денег оплачивать кредиты по весомым причинам, а операторы банка замучили звонками с требованием оплаты, - начните с визита в банк, чтобы узнать об условиях реструктуризации долга у менеджера. Просмотрите внимательно с менеджером банка уже существующий кредитный договор на предмет возможности реструктуризации долга. Также банк может предложить заемщику отсрочку кредитных платежей на определенный отрезок времени.

Существуют несколько общепринятых схем, по которым банки проводят реструктуризацию кредита. Самая популярная из них – уменьшение суммы ежемесячных платежей за счет увеличения срока кредитования. Процентная ставка при этом остается прежней. Срок погашения вашего кредита увеличат, в результате чего ежемесячный платеж уменьшится. Это может показаться настоящим решением проблемы, однако сумма переплаты по процентам в итоге станет еще большей. Вы будете платить меньшими суммами, но дольше. А что же делать с кредитами и долгами по кредитам во время военного положения?  Как платить? Или законно не платить? 

Подробнее...

Виїзд чоловіків за кордон з 1 вересня під заставу 200 000 грн

Выезд для мужчин во время войны - новые правила с 1 сентября

Виїзд чоловіків за кордон можливий з 1 вересня через «єВідрядження». Як виїжджатимуть моряки? 

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що уряд прийняв ухвалу, яка дозволить підприємцям виїжджати за кордон у робочі відрядження в експериментальному форматі. Послугою «єВідрядження» зможуть скористатися фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які:

- надали податкову звітність;
- не мають заборгованості щодо ЄСВ;
- середня заробітна плата складає не менше 20 тисяч гривень;
- внесли гарантований платіж у 200 тисяч гривень до Ощадбанку;
- кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу має бути не менше ніж 10 осіб
.

Виїхати в робочу поїздку за кордон можна терміном до 7 днів.
Отримати дозвіл на виїзд одночасно зможе не більше 10% кількості застрахованих осіб (не більше 10 осіб з компанії одночасно) за заявкою роботодавця, яку він може подати через портал «Дія» тільки в цифровому варіанті — щоб виключити зловживання.

Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон українським морякам за погодженням з територіальними центрами комплектування (колишні військомати). Про це повідомив прем'єр-міністр Деніс Шмигаль. За його словами, моряки матимуть можливість виїжджати за кордон для роботи виключно за погодженням територіального центру комплектування, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 27 серпня. Він зазначив, що дозвіл стосується чоловіків, які є членами екіпажів морських та річкових суден та продовжують працювати на них, а також студентів та курсантів, які мають пройти практику на судні. 

Подробнее...

Банкрутство підприємства. Ліквідація юридичної особи

Що таке процедура банкрутства? Краще повністю закрити юридичну особу чи провести санацію підприємства та зберегти компанію?

Як провести банкрутство юридичної особи? Ліквідувати підприємство з боргами повністю чи провести санацію, щоб підприємство почало приносити прибуток?

Банкрутство підприємства це визнання господарським судом факту, що боржник не здатний відновити свою платоспроможність. Мін'юст роз'яснює: відновлення платоспроможності боржника можливе за допомогою санації, у разі повної неможливості виплати боргів необхідна повна ліквідація юридичної особи для виплати боргів. Перед процедурою банкрутства необхідно вивчити дебіторську, кредиторську заборгованість та вивчити активи.

Подробнее...

Банкротство предприятия. Ликвидация юридического лица

Что такое процедура банкротства? Лучше полностью закрыть юридическое лицо или провести санацию предприятия и сохранить компанию?

Как провести банкротство юридического лица? Ликвидировать предприятие с долгами полностью или провести санацию, чтобы предприятие приносило прибыль? 

Банкротство предприятия это признание хозяйственным судом факта, что должник не способен восстановить свою платежеспособность. Минюст разъясняет: восстановление платежеспособности должника возможно с помощью санации, в случае полной невозможности выплаты долгов необходима полная ликвидация юридического лица для выплаты долгов. Перед процедурой банкротства необходимо изучить дебиторскую, кредиторскую задолженности и активы.

Подробнее...

Популярные видео - Как поставить ларек

Популярные видео - 130 статья КУПАП, нетрезвый водитель, какой штраф

Заказать услугу по скидке 20%

До конца акции осталось:

Тут будет счетчик

Юристов онлайн: 3

Заказ услуги