Оскарження рішення органів місцевого самоврядування.


Основним Законом нашої держави статтею 19 Конституції України визначає, що  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» наділені значними повноваженнями у різних галузях, зокрема, у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету та фінансів, у сфері управління комунальною власністю, в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, у галузі будівництва, у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, соціального захисту населення тощо. 

Досить часто громадяни, вважаючи, що рішення органів місцевого самоврядування є неправомірними, оскаржують їх до місцевих державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади. З питаннями щодо порядку оскарження рішень органів місцевого самоврядування звертаються люди і до громадських приймалень органів юстиції.

Нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами місцевого самоврядування покладено на прокуратуру України. 

Які ж органи наділені правом контролювати діяльність органів місцевого самоврядування?

Нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами місцевого самоврядування покладено на прокуратуру України. Відповідно до статті 19 Закону України «Про прокуратуру» предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є, зокрема, додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав. Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з власної ініціативи прокурора. Отже, якщо громадянин вважає що рішення чи дії органу місцевого самоврядування є неправомірними він може оскаржити їх до органів прокуратури.
 Відповідно до статті 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Рішення органів місцевого
самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду (ч.2 ст.144 Конституції України). Цьому конституційному положенню відповідає Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні, у ч.10 ст.59 якого визначено, що акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 6 Кодексу адміністративного судочинства України (далі-Кодекс) визначає, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. Адміністративний позов подається у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою. Вимоги щодо написання адміністративного позову визначені статтями 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства.

За детальнішою інформацією звертайтеся  за телефоном 097-406-97-23

 

Метки: Жалоба, Закон

Популярные видео - Как поставить ларек

Популярные видео - 130 статья КУПАП, нетрезвый водитель, какой штраф

Заказать услугу по скидке 20%

До конца акции осталось:

Тут будет счетчик

Юристов онлайн: 3

Заказ услуги