• Головна

Права - Бесплатная консультация Вадима Морозова

100 000 грн за плен - новые выплаты украинцам

Украинцы, освобожденные из плена, получат 100 000 грн от государства. Кто еще получит?

100 тысяч грн за плен. Межведомственная комиссия возобновляет выплаты украинцам, освобожденным из плена, и тем, кто в еще плену. 

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины возобновилоработу Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишёнными свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мер, направленных на их социальную защиту.Межведомственная комиссия возобновляет выплаты украинцам, освобожденным из плена, и тем, кто в еще плену в размере 100 тыс грн.

Кто сможет получить выплату:

  • Украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
  • Семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории России по политическим мотивам, а также через общественную, политическую или профессиональную деятельность таких лиц.

100 000 грн за полон - нові виплати українцям

Українці, звільнені з полону, отримають 100 000 грн від держави. Хто ще отримає?

100 тисяч грн за полон. Міжвідомча комісія відновлює виплати українцям, звільненим із полону, і тим, хто ще в полоні. 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територійУкраїни відновило роботу Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних із визнанням осіб позбавленими волі внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їхній соціальний захист. Міжвідомча комісія відновлює виплати українцям, звільненим із полону, і тим, хто ще в полоні у розмірі 100 тисяч грн.

Хто зможе отримати виплату:

  • Українці, позбавлені волі внаслідок злочинних дій агресора;
  • Сім'ї українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території Росії з політичних мотивів, а також через громадську, політичну чи професійну діяльність таких осіб.

Cтаття 213 Кримінального Кодексу України

Перевезення металобрухту та незаконний арешт майна поліцією за 213 статтею ККУ

Стаття 213 Кримінального кодексу України. Як боротися з незаконними діями поліції. 

Адвокат Морозов Вадим Юрійович, керівник юридичної компанії «HUMAN RIGHTS» роз'яснює процедуру зняття арешту з брухту та транспорту, який здійснює перевезення металів.

У нашій компанії сформована успішна практика, яка пов'язана зі зняттям арешту з транспорту та брухту кольорових та чорних металів, який найчастіше є "жирним шматком хліба" для правоохоронців, які нерідко перевищують свої службові повноваження через незаконний тиск і втручання у господарську діяльність великої кількості підприємств, які займаються операціями з брухтом. Найпопулярнішим методом втручання співробітників поліції за арештом брухту кольорових і чорних металів є така ситуація: співробітники поліції зупиняють транспортний засіб, який перевозить брухт кольорових і чорних металів, проводять необґрунтовані слідчі дії, затримують та опечатують вантаж разом із транспортним засобом. Після цих дій співробітники поліції клопотають у суді про арешт та вилучення вищезазначеного майна, у таких клопотаннях слідчі найчастіше пишуть таке: арешт вищезазначеного майна проведено відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України. Також поліцейські незаконно визнають майно речовими доказами. Такого виду клопотання співробітники поліції мотивують статтею 213 Кримінального кодексу України, а саме відповідно до ч.1 ст. 213 УК України.

Cтатья 213 Уголовного Кодекса Украины

Перевозка металлолома и незаконный арест имущества полицией по 213 статье ККУ

Статья 213 Уголовного Кодекса Украины. Как бороться с незаконными действиями полиции. 

Адвокат Морозов Вадим Юрьевич, руководитель юридической компании «HUMAN RIGHTS» разъясняет процедуру снятия ареста с лома и транспорта, который осуществляет перевоз металлов.

У нашей компании сформирована успешная практика, которая связана со снятием ареста с транспорта и лома цветных и черных металлов, который зачастую является "жирным куском хлеба"  для правоохранителей, которые нередко превышают свои служебные полномочия через незаконное давление и  вмешательство в хозяйственную деятельность большого количества предприятий, которые занимаються операциями с ломом. Самым популярным методом вмешательства сотрудников полиции по  аресту  лома цветных и черных металлов является следующая ситуация: Сотрудники полиции останавливают транспортное средство, которое перевозит лом цветных и черных металлов, проводят необоснованные следственные действия, задерживают и опечатывают груз вместе с транспортным средством. После этих действий сотрудники полиции  ходатайствуют в суде про арест и изъятие вышеуказанного имущества, в таких ходатайствах следователи чаще всего пишут следующее: арест вышеупомянутого имущества проведен в соответствии с ч. 3 ст. 170 УПК Украины. Также полицейские незаконно признают имущество вещественными доказательствами. Такого вида ходатайства сотрудники полиции мотивируют статьей 213 Криминального кодекса Украины, а именно, в соответствии с ч. 1 ст. 213 КК Украины.

Cтатья 44-3 купап. Нарушения правил карантина людей.

Все будет хорошо и карантин скоро закончится. Будьте здоровы и счастливы друзья. Но если все-таки на вас составили протокол за нарушение правил карантина - то прочитайте особенности рассмотрения даных дел.

                1 марта 2020 года Кабинет Министров Украин утвердил постановление №211 О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-Своим постановлением Кабинет Министров Украины усилил запреты относительно карантинних мер.

Законом Украины №530-ІХ были, в частности, внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (Кодекс), которым в него внесена статься 44-3  КоАП "Нарушение правил в отношении карантина людей". Данная статья предусматривает, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемиологических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", иных актов законодательства, а также решение органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан — от 17 000 до 34 000 тысяч грн, а на служебных лиц — от 34 000 до 170 000 тысяч грн.

 

Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss in Deutschland

Was sind die Strafen für Alkohol am Steuer in Deutschland?

Was sind die Strafen für das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss in Deutschland? 

In Deutschland liegt die gesetzliche Promillegrenze bei 0,5 mg Alkohol pro Milliliter Blut. Das entspricht etwa zwei kleinen Krügen Bier für eine durchschnittlich große Person. Dies gilt jedoch nur für erfahrene Fahrer über 21 Jahre und für private, nicht gewerbliche Fahrten. Für unerfahrene Fahrer mit weniger als 2 Jahren Erfahrung, junge Fahrer unter 21 Jahren, gewerbliche/berufliche Fahrer (Taxifahrer, Busfahrer usw.) liegt die Grenze bei 0 mg Alkohol.

Das Strafmaß und die Höhe des Bußgeldes für das Fahren unter Alkoholeinfluss hängen von der Menge des konsumierten Alkohols und den Umständen des jeweiligen Falles ab. Wer andere gefährdet hat, mehr als 1,1 mg Alkohol pro Milliliter Blut im Blut hat oder einen Verkehrsunfall verursacht hat, kann mit härteren Strafen belegt werden. Zu diesen Strafen gehören hohe Geldstrafen, der Entzug des Führerscheins und sogar die Möglichkeit einer Haftstrafe. Alkohol am Steuer ist in Deutschland sehr teuer. Wenn Sie sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ans Steuer setzen, sollten Sie sich der möglichen Folgen bewusst sein. 

Human rights society "Human Rights" starts international movement to protect people who suffered from Russia dictatorial regime

Head of Human Rights Vadim Morozov gives an interview on the First City TV Channel

The public organization of Kazakhstan and the society for the protection of human rights Human Rights initiated an international movement that should rally the people who suffered from the dictatorial regime of the Russian Federation and reunite against the totalitarian and repressive regime in order to restore democracy, resume Rule of law and Justice, the realization of fundamental civil rights and human freedoms, as well as to give freedom to political prisoners in the CIS countries.
Share, tell and fight for your rights, freedom and independence! Glory to Ukraine!

Адвокат в Виннице, на связи онлайн 24/7

Фото Руководитель Human Rights Вадим Морозов дает интервью на Первом городском телеканале

Как работает юридическая компания HRGв Виннице:

- Юридическая консультация. Адвокат онлайн в Винницеи по всей Украине.
- Решение юридической проблемы, алгоритм выхода из сложной ситуации.
- Пошаговые инструкции как действовать и защищать свои интересы согласно действующему законодательству Украины, в том числе, в судах Винницы.
- Досудебное урегулирование споров физических, юридических лиц, предприятий, граждан и не граждан Украины в Виннице.

- Представительство интересов в судах Винницы. Иски в суд, сопровождение и защита прав в судебных процессах.

Юридическая консультация – первый шаг, с которого начинается сотрудничество с адвокатом для решения проблемы. Юридическая консультация по телефону осуществляется еще до личного визита в офис юридической компании. Таким образом, многие юридические проблемы можно решить даже без посещения офиса адвоката - в режиме онлайн в Виннице и Винницкой области, из любого удаленного места Украины и из-за рубежа. Консультация адвоката доступна везде, где есть мобильная связь и интернет. Часто адвокат может решить проблему, даже не доводя вопрос до суда. 

Адвокат в Запорожье, на связи онлайн 24/7

Фото Руководитель Human Rights Вадим Морозов дает интервью на Первом городском телеканале

Как работает юридическая компания HRGв Запорожье:

- Юридическая консультация. Адвокат онлайн в Запорожье и по всей Украине.
- Решение юридической проблемы, алгоритм выхода из сложной ситуации.
- Пошаговые инструкции как действовать и защищать свои интересы согласно действующему законодательству Украины, в том числе, в судах Запорожья.
- Досудебное урегулирование споров физических, юридических лиц, предприятий, граждан и не граждан Украины в Запорожье.

- Представительство интересов в судах Запорожья. Иски в суд, сопровождение и защита прав в судебных процессах.

Юридическая консультация – первый шаг, с которого начинается сотрудничество с адвокатом для решения проблемы. Юридическая консультация по телефону осуществляется еще до личного визита в офис юридической компании. Таким образом, многие юридические проблемы можно решить даже без посещения офиса адвоката - в режиме онлайн в Запорожье и Запорожской области, из любого удаленного места Украины и из-за рубежа. Консультация адвоката доступна везде, где есть мобильная связь и интернет. Часто адвокат может решить проблему, даже не доводя вопрос до суда. 

Адвокат в Ивано-Франковске, на связи онлайн 24/7

Фото Руководитель Human Rights Вадим Морозов дает интервью на Первом городском телеканале

Как работает юридическая компания HRGв Ивано-Франковске:

- Юридическая консультация. Адвокат онлайн в Ивано-Франковскеи по всей Украине.
- Решение юридической проблемы, алгоритм выхода из сложной ситуации.
- Пошаговые инструкции как действовать и защищать свои интересы согласно действующему законодательству Украины, в том числе, в судах Ивано-Франковска.
- Досудебное урегулирование споров физических, юридических лиц, предприятий, граждан и не граждан Украины в Ивано-Франковске.

- Представительство интересов в судах Ивано-Франковска. Иски в суд, сопровождение и защита прав в судебных процессах.

Юридическая консультация – первый шаг, с которого начинается сотрудничество с адвокатом для решения проблемы. Юридическая консультация по телефону осуществляется еще до личного визита в офис юридической компании. Таким образом, многие юридические проблемы можно решить даже без посещения офиса адвоката - в режиме онлайн в Ивано-Франковске и Ивано-Франковской области, из любого удаленного места Украины и из-за рубежа. Консультация адвоката доступна везде, где есть мобильная связь и интернет. Часто адвокат может решить проблему, даже не доводя вопрос до суда. 

Адвокат в Киеве, на связи онлайн 24/7

Фото Руководитель Human Rights Вадим Морозов дает интервью на Первом городском телеканале

Как работает юридическая компания HRGв Киеве:

- Юридическая консультация. Адвокат онлайн в Киеве и по всей Украине.
- Решение юридической проблемы, алгоритм выхода из сложной ситуации.
- Пошаговые инструкции как действовать и защищать свои интересы согласно действующему законодательству Украины, в том числе, в судах Киева.
- Досудебное урегулирование споров физических, юридических лиц, предприятий, граждан и не граждан Украины в Киеве.

- Представительство интересов в судах Киева. Иски в суд, сопровождение и защита прав в судебных процессах.

Юридическая консультация – первый шаг, с которого начинается сотрудничество с адвокатом для решения проблемы. Юридическая консультация по телефону осуществляется еще до личного визита в офис юридической компании. Таким образом, многие юридические проблемы можно решить даже без посещения офиса адвоката - в режиме онлайн в Киеве и Киевской области, из любого удаленного места Украины и из-за рубежа. Консультация адвоката доступна везде, где есть мобильная связь и интернет. Часто адвокат может решить проблему, даже не доводя вопрос до суда. 

Адвокат в Кривом Роге, на связи онлайн 24/7

Фото Руководитель Human Rights Вадим Морозов дает интервью на Первом городском телеканале

Как работает юридическая компания HRGв Кривом Роге:

- Юридическая консультация. Адвокат онлайн в Кривом Роге и по всей Украине.
- Решение юридической проблемы, алгоритм выхода из сложной ситуации.
- Пошаговые инструкции как действовать и защищать свои интересы согласно действующему законодательству Украины, в том числе, в судах Кривого Рога.
- Досудебное урегулирование споров физических, юридических лиц, предприятий, граждан и не граждан Украины в Кривом Роге.

- Представительство интересов в судах Кривого Рога. Иски в суд, сопровождение и защита прав в судебных процессах.

Юридическая консультация – первый шаг, с которого начинается сотрудничество с адвокатом для решения проблемы. Юридическая консультация по телефону осуществляется еще до личного визита в офис юридической компании. Таким образом, многие юридические проблемы можно решить даже без посещения офиса адвоката - в режиме онлайн в Кривом Роге и Днепропетровской области, из любого удаленного места Украины и из-за рубежа. Консультация адвоката доступна везде, где есть мобильная связь и интернет. Часто адвокат может решить проблему, даже не доводя вопрос до суда. 

Адвокат в Одесі. 24/7 на зв'язку онлайн

Керівник Human Rights Вадим Морозов дає інтерв'ю на Першому міському телеканалі

Які працює юридична компанія HRG в Одесі:

- Юридична консультація. Адвокат онлайн в Одесі та по всій Україні.
- Вирішення юридичної проблеми, алгоритм виходу зі складної ситуації.
- Покрокові інструкції як діяти та захищати свої інтереси згідно з чинним законодавством України, у тому числі, у судах Одеси.
- Досудове врегулювання спорів фізичних, юридичних осіб, підприємств, громадян та не громадян України в Одесі.
- Представництво інтересів у судах Одеси. Позови до суду, супровід та захист прав у судових процесах
.

Юридична консультація – перший крок, з якого розпочинається співпраця з адвокатом для вирішення проблеми. Юридична консультація телефоном здійснюється ще до особистого візиту до офісу юридичної компанії. Таким чином, багато юридичних проблем можна вирішити навіть без відвідування офісу адвоката – в режимі онлайн в Одесі та Одеській області, з будь-якого віддаленого місця України та з-за кордону. Консультація адвоката доступна скрізь, де є мобільний зв'язок та інтернет. Часто адвокат може вирішити проблему, навіть не доводячи питання до суду. 

Адвокат в Одессе, на связи онлайн 24/7

Фото Руководитель Human Rights Вадим Морозов дает интервью на Первом городском телеканале

Как работает юридическая компания HRGв Одессе:

- Юридическая консультация. Адвокат онлайн в Одессе и по всей Украине.
- Решение юридической проблемы, алгоритм выхода из сложной ситуации.
- Пошаговые инструкции как действовать и защищать свои интересы согласно действующему законодательству Украины, в том числе, в судах Одессы.
- Досудебное урегулирование споров физических, юридических лиц, предприятий, граждан и не граждан Украины в Одессе.

- Представительство интересов в судах Одессы. Иски в суд, сопровождение и защита прав в судебных процессах.

Юридическая консультация – первый шаг, с которого начинается сотрудничество с адвокатом для решения проблемы. Юридическая консультация по телефону осуществляется еще до личного визита в офис юридической компании. Таким образом, многие юридические проблемы можно решить даже без посещения офиса адвоката - в режиме онлайн в Одессе и Одесской области, из любого удаленного места Украины и из-за рубежа. Консультация адвоката доступна везде, где есть мобильная связь и интернет. Часто адвокат может решить проблему, даже не доводя вопрос до суда. 

Адвокат в Тернополе, на связи онлайн 24/7

Фото Руководитель Human Rights Вадим Морозов дает интервью на Первом городском телеканале

Как работает юридическая компания HRGв Тернополе:

- Юридическая консультация. Адвокат онлайн в Тернополе и по всей Украине.
- Решение юридической проблемы, алгоритм выхода из сложной ситуации.
- Пошаговые инструкции как действовать и защищать свои интересы согласно действующему законодательству Украины, в том числе, в судах Тернополя.
- Досудебное урегулирование споров физических, юридических лиц, предприятий, граждан и не граждан Украины в Тернополе.

- Представительство интересов в судах Тернополя. Иски в суд, сопровождение и защита прав в судебных процессах.

Юридическая консультация – первый шаг, с которого начинается сотрудничество с адвокатом для решения проблемы. Юридическая консультация по телефону осуществляется еще до личного визита в офис юридической компании. Таким образом, многие юридические проблемы можно решить даже без посещения офиса адвоката - в режиме онлайн в Тернополе и Тернопольской области, из любого удаленного места Украины и из-за рубежа. Консультация адвоката доступна везде, где есть мобильная связь и интернет. Часто адвокат может решить проблему, даже не доводя вопрос до суда. 

Адвокат в Черновцах, на связи онлайн 24/7

Фото Руководитель Human Rights Вадим Морозов дает интервью на Первом городском телеканале

Как работает юридическая компания HRGв Черновцах:

- Юридическая консультация. Адвокат онлайн в Черновцахи по всей Украине.
- Решение юридической проблемы, алгоритм выхода из сложной ситуации.
- Пошаговые инструкции как действовать и защищать свои интересы согласно действующему законодательству Украины, в том числе, в судах Черновцов.
- Досудебное урегулирование споров физических, юридических лиц, предприятий, граждан и не граждан Украины в Черновцах.

- Представительство интересов в судах Черновцов. Иски в суд, сопровождение и защита прав в судебных процессах.

Юридическая консультация – первый шаг, с которого начинается сотрудничество с адвокатом для решения проблемы. Юридическая консультация по телефону осуществляется еще до личного визита в офис юридической компании. Таким образом, многие юридические проблемы можно решить даже без посещения офиса адвоката - в режиме онлайн в Черновцах и Черновицкой области, из любого удаленного места Украины и из-за рубежа. Консультация адвоката доступна везде, где есть мобильная связь и интернет. Часто адвокат может решить проблему, даже не доводя вопрос до суда. 

Адвокат во Львове, на связи онлайн 24/7

Фото Руководитель Human Rights Вадим Морозов дает интервью на Первом городском телеканале

Как работает юридическая компания HRGво Львове:

- Юридическая консультация. Адвокат онлайн во Львове и по всей Украине.
- Решение юридической проблемы, алгоритм выхода из сложной ситуации.
- Пошаговые инструкции как действовать и защищать свои интересы согласно действующему законодательству Украины, в том числе, в судах Львова.
- Досудебное урегулирование споров физических, юридических лиц, предприятий, граждан и не граждан Украины во Львове.

- Представительство интересов в судах Львова. Иски в суд, сопровождение и защита прав в судебных процессах.

Юридическая консультация – первый шаг, с которого начинается сотрудничество с адвокатом для решения проблемы. Юридическая консультация по телефону осуществляется еще до личного визита в офис юридической компании. Таким образом, многие юридические проблемы можно решить даже без посещения офиса адвоката - в режиме онлайн во Львове и Львовской области, из любого удаленного места Украины и из-за рубежа. Консультация адвоката доступна везде, где есть мобильная связь и интернет. Часто адвокат может решить проблему, даже не доводя вопрос до суда. 

Адвокат по уголовным и криминальным делам

Фото - помо
Осуществляя защиту или самозащиту, нельзя полагаться на то, что кто-то (прокурор, следователь, орган дознания, суд) придет и защитит законные права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Без активной и квалифицированной позиции защиты нельзя рассчитывать на положительный для себя результат, даже если лицо действительно не совершало определенного деяния. 
Адвокат по уголовным делам поможет вам как на стадии досудебного следствия, так и в суде непосредственно.

Адвокат у Вінниці. 24/7 на зв'язку онлайн

Керівник Human Rights Вадим Морозов дає інтерв'ю на Першому міському телеканалі

Які працює юридична компанія HRG у Вінниці:

- Юридична консультація. Адвокат онлайн у Вінниці та по всій Україні.
- Вирішення юридичної проблеми, алгоритм виходу зі складної ситуації.
- Покрокові інструкції як діяти та захищати свої інтереси згідно з чинним законодавством України, у тому числі, у судах Вінниці.
- Досудове врегулювання спорів фізичних, юридичних осіб, підприємств, громадян та не громадян України у Вінниці.
- Представництво інтересів у судах Вінниці. Позови до суду, супровід та захист прав у судових процесах
.

Юридична консультація – перший крок, з якого розпочинається співпраця з адвокатом для вирішення проблеми. Юридична консультація телефоном здійснюється ще до особистого візиту до офісу юридичної компанії. Таким чином, багато юридичних проблем можна вирішити навіть без відвідування офісу адвоката – в режимі онлайн у Вінниці та Вінницькій  області, з будь-якого віддаленого місця України та з-за кордону. Консультація адвоката доступна скрізь, де є мобільний зв'язок та інтернет. Часто адвокат може вирішити проблему, навіть не доводячи питання до суду. 

Адвокат у Івано-Франківську. 24/7 на зв'язку онлайн

Керівник Human Rights Вадим Морозов дає інтерв'ю на Першому міському телеканалі

Які працює юридична компанія HRG в Івано-Франківську:

- Юридична консультація. Адвокат онлайн в Івано-Франківську та по всій Україні.
- Вирішення юридичної проблеми, алгоритм виходу зі складної ситуації.
- Покрокові інструкції як діяти та захищати свої інтереси згідно з чинним законодавством України, у тому числі, у судах Івано-Франківська.
- Досудове врегулювання спорів фізичних, юридичних осіб, підприємств, громадян та не громадян України в Івано-Франківську.
- Представництво інтересів у судах Івано-Франківська. Позови до суду, супровід та захист прав у судових процесах
.

Юридична консультація – перший крок, з якого розпочинається співпраця з адвокатом для вирішення проблеми. Юридична консультація телефоном здійснюється ще до особистого візиту до офісу юридичної компанії. Таким чином, багато юридичних проблем можна вирішити навіть без відвідування офісу адвоката – в режимі онлайн в Івано-Франковську та Івано-Франківській області, з будь-якого віддаленого місця України та з-за кордону. Консультація адвоката доступна скрізь, де є мобільний зв'язок та інтернет. Часто адвокат може вирішити проблему, навіть не доводячи питання до суду. 

Заказ услуги