Читайте статьи опытных адвокатов Human Rights о юридических проблемах частной жизни и бизнеса:

Як оскаржити штраф поліції, виписаний на місці зупинки?

Чи можливо скасувати або зменшити штраф у разі порушення ПДР? За шо може бути штраф?
Штраф за порушення ПДР потрібно сплатити протягом 15 днів, інакше сума штрафу збільшується у 2 рази! Чи є можливість уникнути штрафа? 

Штрафи, що виписані співробітниками патрульної поліції на місці зупинки транспортного засобу, можуть бути скасовані в суді через порушення процедури розгляду справи. При цьому абсолютно не має значення, чи був сам факт порушення, чи ні. Одна лише та обставина, що поліція розглянула справу на вулиці, вже є вагомою для подачі позову в суд. 

Подробнее...

100 000 грн за плен - новые выплаты украинцам

Украинцы, освобожденные из плена, получат 100 000 грн от государства. Кто еще получит?

100 тысяч грн за плен. Межведомственная комиссия возобновляет выплаты украинцам, освобожденным из плена, и тем, кто в еще плену. 

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины возобновило работу Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишёнными свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мер, направленных на их социальную защиту. Межведомственная комиссия возобновляет выплаты украинцам, освобожденным из плена, и тем, кто в еще плену в размере 100 тыс грн.

Кто сможет получить выплату:

  • Украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
  • Семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории России по политическим мотивам, а также через общественную, политическую или профессиональную деятельность таких лиц.

Подробнее...

100 000 грн за полон - нові виплати українцям

Українці, звільнені з полону, отримають 100 000 грн від держави. Хто ще отримає?

100 тисяч грн за полон. Міжвідомча комісія відновлює виплати українцям, звільненим із полону, і тим, хто ще в полоні. 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відновило роботу Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних із визнанням осіб позбавленими волі внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їхній соціальний захист. Міжвідомча комісія відновлює виплати українцям, звільненим із полону, і тим, хто ще в полоні у розмірі 100 тисяч грн.

Хто зможе отримати виплату:

  • Українці, позбавлені волі внаслідок злочинних дій агресора;
  • Сім'ї українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території Росії з політичних мотивів, а також через громадську, політичну чи професійну діяльність таких осіб.

Подробнее...

Усыновление в Діє. Обязанности и льготы усыновителей

Как подать заявление на усыновление ребенка в Діє? Кто может усыновить ребенка?

Усыновление в Дії: консультация и заявление кандидата. Обязанности и льготы усыновителей. 

На портале Дія уже работает Услуга "Усыновление: регистрация кандидатом", украинцы, которые хотят усыновить ребенка, могут подать заявление. Чтобы подать заявление об усыновлении ребенка, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале Дія, выбрать услугу в списке, заполнить базовые данные о браке и супруге/супруге, фактический адрес проживания и информацию о ребенке, которую хотите усыновить: пол, возраст и т.д. Далее нужно скачать нужные документы, перечень которых определяется по заполненным сведениям и полученным из реестров данным; подписать заявление электронной подписью и отправить его на обработку.

В течение 5 рабочих дней служба по делам детей будет проверять заявление. После одобрения сотрудник службы обследует жилье, чтобы понять, можно ли в нем жить ребенку. Если все хорошо, то потенциальных родителей, желающих усыновить ребенка, направят на обучение с целью последующей регистрации кандидатами. 

Какие обязанности опекуна, попечителя, приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновителей? Что нужно знать перед усыновлением? 

Подробнее...

Усиновлення в Дії. Обов'язки та пільги усиновлювачів

Як подати заяву на усиновлення дитини в Дії? Хто може всиновити дитину?

Усиновлення в Дії: консультація та заява кандидата. Обов'язки та пільги усиновлювачів. 

На порталі "Дія" вже працює  послуга "Усиновлення: реєстрація кандидатом", українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву.  Щоб подати заяву про всиновлення дитини, потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі Дія, обрати послугу у списку, заповнити базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та інформацію про дитину, яку хочете усиновити: стать, вік тощо. Далі потрібно завантажити потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними; підписати заяву електронним підписом та надіслати її на опрацювання.

Упродовж 5 робочих днів служба у справах дітей перевірятиме заяву. Після її схвалення співробітник служби обстежить житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть всиновити дитину, направлять на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами. 

Які обов’язки опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів? Що потрібно знати перед усиновленням? 

Подробнее...

Популярные видео - Как поставить ларек

Популярные видео - 130 статья КУПАП, нетрезвый водитель, какой штраф

Заказать услугу по скидке 20%

До конца акции осталось:

Тут будет счетчик

Юристов онлайн: 3

Заказ услуги