Читайте статьи опытных адвокатов Human Rights о юридических проблемах частной жизни и бизнеса:

Шахрайство з квартирами. Як уберегти себе при купівлі-продажу нерухомості?

Як купити житло без обману? Отримай договір купівлі-продажу нерухомості у адвоката
Шахрайство з квартирами. Як уберегти себе при купівлі-продажу нерухомості? 

Випадків шахрайства з квартирами на ринку нерухомості чимало.

Найросповсюдженими схемами, які зустрічаються на сучасному ринку нерухомості є такі:

- Шахрайство до реєстрації покупки-продажу.
- Шахрайство, завірене нотаріусом.
- Доручення, оформлене за підробленими документами.
- Доручення підписується під впливом.
- Доручення підписується обманним шляхом.
- Фейковий родич-спадкоємець.

Які супутні проблеми ще можливі при купівлі житла?

Подробнее...

Кредит під заставу

Отримати кредит під заставу майна – автомобіля, квартири, нерухомості. Страхування

5 кроків, щоб отримати кредит під заставу майна:

1. Надіслати фотокопію паспорта на вайбер - усі сторінки із записами, копію ідентифікаційного коду та копію права власності на майно (земля, нерухомість, авто) та його оцінку, якщо така є - 0984326402 та вказати бажану суму кредиту. Наш спеціаліст протягом дня опрацює інформацію та оцінить суму кредитування на максимально вигідних умовах.

2. Після схвалення вам кредиту - визначаємо умови кредитування: ваше майно оцінюється в 50-60% як заставне і на цю суму ви зможете отримати позику.

3. Процентна ставка може становити 3-6% на місяць.

4. Сума позики може бути до 500 000 грн.

5. Зустрічаємося у нотаріуса, укладаємо договір позики та договір застави. Після підписів усіх документів того ж дня у нотаріуса ви отримуєте кредит готівкою.

Подробнее...

Кредит под залог

Получить кредит под залог имущества - автомобиля, квартиры, недвижимости. Страхование

5 простых шагов, чтоб получить кредит под залог имущества:

1. Прислать фотокопию паспорта на вайбер - все страници с записями, копию идентификационного кода и копию права собственности на имущество (земля, недвижимость, авто) и его оценку, если таковая имеется - 0984326402 и указать желаемую сумму кредита. Наш специалист в течении дня обработает информацию и оценит сумму кредитования на максимально выгодных условиях.

2. После одобрения вам кредита - определяем условия кредитования: ваше имущество оценивается в 50-60 % как залоговое и на эту сумму вы сможете получить займ.

3. Процентная ставка может составлять 3-6% в месяц.

4. Сумма займа может быть до 500 000 грн. 

5. Встречаемся у нотариуса заключаем договор займа и договор залога.  После подписей всех документов в тот же день у нотариуса вы получаете кредит наличными.

Подробнее...

Реструктуризація кредиту та боргу за кредитом

Які є способи позбутися боргу за кредитом? Що таке реструктуризація?

Способи реструктуризації кредитного боргу. Борг за кредитом під час воєнного стану. 

Реструктуризація – це зміна умов обслуговування кредиту. Вона передбачає перегляд процентної ставки, загальної суми боргу та термінів повернення кредиту. Найчастіше банки пропонують провести реструктуризацію, якщо клієнт має прострочення кредиту понад 6 місяців. Такі позичальники відразу вносяться до чорного списку всієї банківської системи країни, проте банки зацікавлені отримати кредитні кошти назад і заробити свій відсоток навіть на інших умовах. Реструктуризація кредитної заборгованості - це допомога банку своєму позичальнику у виконанні зобов'язань за кредитом шляхом зміни умов повернення кредиту, наприклад, зменшення розміру щомісячного платежу, тимчасове відстрочення погашення основної суми боргу, зміна графіка погашення, збільшення терміну кредитування. Тому, якщо у вас немає грошей сплачувати кредити з вагомих причин, а оператори банку набридають дзвінками з вимогою оплати, - почніть з візиту до банку, щоб дізнатися про умови реструктуризації боргу у менеджера. Перегляньте уважно з менеджером банку вже існуючий кредитний договір щодо можливості реструктуризації боргу. Також банк може запропонувати позичальнику відстрочку кредитних платежів на певний час.

Існує кілька загальноприйнятих схем, за якими банки проводять реструктуризацію кредиту. Найпопулярніша їх – зменшення суми щомісячних платежів з допомогою збільшення терміну кредитування. Процентна ставка при цьому залишається незмінною. Термін погашення вашого кредиту збільшать, внаслідок чого щомісячний платіж зменшиться. Це може здатися справжнім вирішенням проблеми, проте сума переплати за відсотками врешті-решт стане ще більшою. Ви платитимете меншими сумами, але довше. А що ж робити з кредитами та боргами за кредитами під час воєнного стану? Як платити? Чи законно не платити? 

Подробнее...

Реструктуризация кредита и долга по кредиту

Какие есть способы избавиться от долга по кредиту? Что такое реструктуризация?

Способы реструктуризации долга по кредиту. Долг по кредиту во время военного положения. 

Реструктуризация – это изменение условий обслуживания кредита. Она подразумевает собой пересмотр процентной ставки, общей суммы долга и сроков возврата кредита. Чаще всего банки предлагают провести реструктуризацию, если клиент имеет просрочку по кредиту более 6 месяцев. Такие заемщики сразу вносятся в черный список всей банковской системы страны, однако банки все-таки заинтересованы получить кредитные средства обратно и заработать свой процент даже на других условиях. Реструктуризация кредитной задолженности — это помощь банка своему заемщику в выполнении обязательств по кредиту путем изменения условий возврата кредита, например, уменьшение размера ежемесячного платежа, временная отсрочка погашения основной суммы долга, изменение графика погашения, увеличение срока кредитования. Поэтому, если у вас нет денег оплачивать кредиты по весомым причинам, а операторы банка замучили звонками с требованием оплаты, - начните с визита в банк, чтобы узнать об условиях реструктуризации долга у менеджера. Просмотрите внимательно с менеджером банка уже существующий кредитный договор на предмет возможности реструктуризации долга. Также банк может предложить заемщику отсрочку кредитных платежей на определенный отрезок времени.

Существуют несколько общепринятых схем, по которым банки проводят реструктуризацию кредита. Самая популярная из них – уменьшение суммы ежемесячных платежей за счет увеличения срока кредитования. Процентная ставка при этом остается прежней. Срок погашения вашего кредита увеличат, в результате чего ежемесячный платеж уменьшится. Это может показаться настоящим решением проблемы, однако сумма переплаты по процентам в итоге станет еще большей. Вы будете платить меньшими суммами, но дольше. А что же делать с кредитами и долгами по кредитам во время военного положения?  Как платить? Или законно не платить? 

Подробнее...

Популярные видео - Как поставить ларек

Популярные видео - 130 статья КУПАП, нетрезвый водитель, какой штраф

Заказать услугу по скидке 20%

До конца акции осталось:

Тут будет счетчик

Юристов онлайн: 3

Заказ услуги