Порядок нарахування та виплати мінімальної з/п з 2017 року


Багатьох українців на сьогдні цікавить питання про порядок виплати заробітньої плати у зв"язку зі значним підвищенням її до 3200 гривень.

Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон № 1774) вдосконалено законодавство у сфері підвищення мінімальної заробітної плати шляхом внесення змін до законодавчих актів, у частині приведення поняття «мінімальна заробітна плата», умов її визначення та порядку встановлення. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII з 1 січня 2017 року затверджено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1 600 грн., мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 200 грн. 

Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (стаття 95 КЗпП України). Статтею 3/1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР встановлено законодавчі гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати. Розмір заробітної плати працівника, з урахуванням доплат та надбавок, інших заохочувальних виплат, за повністю відпрацьований час за місяць, не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати в місячному розмірі – 3 200 грн. 

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за шкідливі умови праці (робота з деззасобами), за роботу в нічний час (стаття 108 КЗпП України), надурочний час (стаття 106 КЗпП України), оплата роботи за роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат, оплата часу відпустки, компенсація за невикористану щорічну відпустку, допомоги по соціальному страхуванню, матеріальні допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових проблем. Зазначені складові заробітної плати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати , що становить з 01.01.2017 року 3200,00 грн. 

За умов виконання працівником роботи на умовах внутрішнього сумісництва обрахунок забезпечення мінімального розміру заробітної плати проводиться окремо за кожною посадою (професією) за фактично відпрацьований робочий час. При цьому розмір посадового окладу визначається, виходячи з прожиткового мінімуму, що становить на 01.01.2017 року 1 600,00 грн (в грудні 2016 року розмір посадового окладу визначався виходячи з 1335,00 грн), а потім відповідно до встановленого тарифного розряду та коефіцієнта до тарифного розряду формується посадовий оклад. Розміри посадових окладів, без урахування підвищень посадового окладу, з 1 по 11 тарифний розряд становлять менше встановленого розміру мінімальної заробітної плати – 3 200,00 грн. 

Тому, якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати 3 200 грн., роботодавець зобов’язаний провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. 

При цьому розмір заробітної плати за першу половину місяця відповідно до вимог частини другої статті 115 КЗпП України має становити не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника, а не розміру мінімальної заробітної плати.

Крім того, зосереджуємо вашу увагу, що при нарахуванні заробітної плати до кожного працівника застосовується окремих підхід, відповідно до його видів доплат, надбавок тощо та з урахуванням фактично відпрацьованого часу. Також на сьогоднішній день існує ще низка питань, на які немає правильної відповіді законодавців з порядку нарахування заробітної плати. Тому при нарахуванні заробітної плати рекомендуємо звертатися за роз’ясненнями до фахівців галузі права.

Розраховуємо доплату до рівня мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи:
НАПРИКЛАД:

Фельдшер без категорії (місячний посадовий оклад 2 464,00 грн), має медичний стаж роботи 5 років, що в свою чергу надає право на 10% доплати до посадового окладу. У січні відпрацював 124 години, у тому числі 56години в нічний час і у святковий день 4 години. В період з 10.01. по 13.01.2017 року перебував на лікарняному 9сум лікарняних складає 453,40 грн), з 14.01. по 16.01.2017 р. перебував у відпустці (сума відпускних складає 400,00 грн Для такого працівника встановлено підсумований облік робочого часу. Місячна норма робочого часу в січні 2017 року для нього – 168 години. У колективному договорі передбачено доплату за роботу в нічний час у розмірі 50% посадового окладу (годинної ставки). Крім того, працівник отримав матеріальну допомогу в розмірі 2 464,00 грн 

Спочатку визначаємо суму заробітної плати, нарахованої за відпрацьований час за умовами трудового договору. Фельдшер відпрацював 124 години, передбачені його графіком роботи, тому розмір посадового окладу за відпрацьований час у січні 2017 року становитиме : 

2464:168*124=1 818,67 грн. 

Сума доплати працівнику за медичний стаж у січні 2017 року становитиме: 

2464*10% : 168 *124=181,87 грн 

Сума доплати працівнику за роботу в нічний час у січні 2017 року становитиме: 

2464:168*56*50%=410,67 грн 

Оскільки робота у святковий день здійснювалася в межах місячної норми робочого часу, оплата за роботу в святковий день здійснюється в одинарному розмірі годинної ставки понад оклад. Сума доплати за роботу у святковий день становитиме: 

2464:168*4=58,66 грн 

Водночас порівнювати з рівнем мінімальної заробітної плати слід не всю зарплату за січень за відпрацьований час, а тільки зарплату в розмірі 2059,20 грн: 1 818,67 грн (посадовий оклад) + 181,87 грн (доплата за медичний стаж) +58,66 грн (доплата за роботу у святковий день). Доплата за роботу в нічний час (410,67 грн), лікарняні (453,40 грн), відпускні (400,00 грн) та матеріальна допомога (2464,00 грн) у порівнянні не братимуть участі, її нарахування буде «зверх» рівня мінімальної заробітної плати. 

Оскільки працівник не виконав місячну норму праці (відпрацював 124 години, передбачені його графіком роботи), то визначаємо рівень мінімальної заробітної плати з урахуванням його зайнятості: 

3 200:168*124=2361,90 грн 

Сума доплати до рівня мінімальної заробітної плати: 

2 361,90-2 059,20= 302,70 грн 

Загальна сума зарплати за січень 2017 року становитиме: 

1 818,67+181,87+58,66+410,67+453,40+400+2464,00+302,70=6 089,97 грн. 


За детальнішими роз’ясненнями можна звертатися до юридичної компаніїї "Human Rights" Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 14а, оф. 104, або за телефоном 097-406-97-23

Метки: Трудовое право , Закон

Популярные видео - Как поставить ларек

Популярные видео - 130 статья КУПАП, нетрезвый водитель, какой штраф

Заказать услугу по скидке 20%

До конца акции осталось:

Тут будет счетчик

Юристов онлайн: 3

Заказ услуги