• Головна

Адвокат по уголовным делам - Бесплатная консультация Вадима Морозова

15 лет за сотрудничество с Россией. Уголовная ответственность

15 лет за сотрудничество с Россией - Зеленский подписал законы 5143 и 5144

Уголовная ответственность за сотрудничество с Россией. Срок 15 лет. 

Президент Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, сообщил вице-спикер парламента Александр Корниенково время телемарафона во вторник, 15 марта. Речь идет о законах №5143 и №5144. 

Cтаття 213 Кримінального Кодексу України

Перевезення металобрухту та незаконний арешт майна поліцією за 213 статтею ККУ

Стаття 213 Кримінального кодексу України. Як боротися з незаконними діями поліції. 

Адвокат Морозов Вадим Юрійович, керівник юридичної компанії «HUMAN RIGHTS» роз'яснює процедуру зняття арешту з брухту та транспорту, який здійснює перевезення металів.

У нашій компанії сформована успішна практика, яка пов'язана зі зняттям арешту з транспорту та брухту кольорових та чорних металів, який найчастіше є "жирним шматком хліба" для правоохоронців, які нерідко перевищують свої службові повноваження через незаконний тиск і втручання у господарську діяльність великої кількості підприємств, які займаються операціями з брухтом. Найпопулярнішим методом втручання співробітників поліції за арештом брухту кольорових і чорних металів є така ситуація: співробітники поліції зупиняють транспортний засіб, який перевозить брухт кольорових і чорних металів, проводять необґрунтовані слідчі дії, затримують та опечатують вантаж разом із транспортним засобом. Після цих дій співробітники поліції клопотають у суді про арешт та вилучення вищезазначеного майна, у таких клопотаннях слідчі найчастіше пишуть таке: арешт вищезазначеного майна проведено відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України. Також поліцейські незаконно визнають майно речовими доказами. Такого виду клопотання співробітники поліції мотивують статтею 213 Кримінального кодексу України, а саме відповідно до ч.1 ст. 213 УК України.

Cтатья 213 Уголовного Кодекса Украины

Перевозка металлолома и незаконный арест имущества полицией по 213 статье ККУ

Статья 213 Уголовного Кодекса Украины. Как бороться с незаконными действиями полиции. 

Адвокат Морозов Вадим Юрьевич, руководитель юридической компании «HUMAN RIGHTS» разъясняет процедуру снятия ареста с лома и транспорта, который осуществляет перевоз металлов.

У нашей компании сформирована успешная практика, которая связана со снятием ареста с транспорта и лома цветных и черных металлов, который зачастую является "жирным куском хлеба"  для правоохранителей, которые нередко превышают свои служебные полномочия через незаконное давление и  вмешательство в хозяйственную деятельность большого количества предприятий, которые занимаються операциями с ломом. Самым популярным методом вмешательства сотрудников полиции по  аресту  лома цветных и черных металлов является следующая ситуация: Сотрудники полиции останавливают транспортное средство, которое перевозит лом цветных и черных металлов, проводят необоснованные следственные действия, задерживают и опечатывают груз вместе с транспортным средством. После этих действий сотрудники полиции  ходатайствуют в суде про арест и изъятие вышеуказанного имущества, в таких ходатайствах следователи чаще всего пишут следующее: арест вышеупомянутого имущества проведен в соответствии с ч. 3 ст. 170 УПК Украины. Также полицейские незаконно признают имущество вещественными доказательствами. Такого вида ходатайства сотрудники полиции мотивируют статьей 213 Криминального кодекса Украины, а именно, в соответствии с ч. 1 ст. 213 КК Украины.

Human rights society "Human Rights" starts international movement to protect people who suffered from Russia dictatorial regime

Head of Human Rights Vadim Morozov gives an interview on the First City TV Channel

The public organization of Kazakhstan and the society for the protection of human rights Human Rights initiated an international movement that should rally the people who suffered from the dictatorial regime of the Russian Federation and reunite against the totalitarian and repressive regime in order to restore democracy, resume Rule of law and Justice, the realization of fundamental civil rights and human freedoms, as well as to give freedom to political prisoners in the CIS countries.
Share, tell and fight for your rights, freedom and independence! Glory to Ukraine!

Prawnik rosyjskojęzyczny w Polsce. Problemy prawne Ukraińców

Jak Ukraińcy mogą rozwiązywać problemy prawne w Polsce bez języka polskiego i znajomości prawa?

Problemy prawne Ukraińców w Polsce. Jak znaleźć prawnika rosyjskojęzycznego?

Najczęstsze problemy prawne Ukraińców w Polsce:
- Handel ludźmi, przestępstwa związane z prostytucją
- Jazda pod wpływem alkoholu podczas jazdy w Polsce
- Legalizacja w Polsce, migracja do UE
- Wypadek drogowy
- Płatności ubezpieczeniowe
- Spory rodzinne, podział majątku, alimenty
- Długi i spłata długów
- Oszustwo
- Kradzież
- Transport narkotyków
- Aresztowanie w Polsce
- Kary
- Problemy z wynajmem mieszkań
- Niewypłacanie pensji, spory o umowy o pracę, praca na czarno, problemy z pracą
- Zakaz pobytu w Polsce i UE.

Co zrobić, jeśli potrzebujesz pomocy w Polsce i potrzebujesz prawnika rosyjskojęzycznego? Dokąd się zwrócić bez znajomości języka polskiego, polskich przepisów ustawowych i wykonawczych?

Адвокат по уголовным и криминальным делам

Фото - помо
Осуществляя защиту или самозащиту, нельзя полагаться на то, что кто-то (прокурор, следователь, орган дознания, суд) придет и защитит законные права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Без активной и квалифицированной позиции защиты нельзя рассчитывать на положительный для себя результат, даже если лицо действительно не совершало определенного деяния. 
Адвокат по уголовным делам поможет вам как на стадии досудебного следствия, так и в суде непосредственно.

Антиколлектор. Антиколекторские услуги.

 Сейчас многие, к сожалению, столкнулись с проблемами денежных долгов и как следствие - коллекторами. Сумма кредита увеличивается в разы, и становится неподъемной. При этом на вас постоянно давят, запугивают или шантажируют. Что же делать в этой ситуации?  Как разобраться с коллекторами? Кто такие антиколекторы, как выбрать специалиста и сохранить свои деньги? Все это вы узнаете из нашей статьи.

Військовий адвокат для призовників і військовослужбовців

Військовий адвокат онлайн, Україна, Київ, Львів, Кривий Ріг, Одеса, Київ, Львів

Військовий адвокат - захист призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних, мобілізованих, учасників бойових дій та їхніх близьких. Роз'яснення та порядок дій у важких ситуаціях під час воєнного стану. 

Основна спеціалізація військового адвоката - це допомога, юридичні консультації з військових питань та захист прав призовників, військовослужбовців, учасників бойових дій у таких питаннях:
- мобілізація, звільнення та відстрочка від призову та мобілізації,
- оскарження висновків військово-лікарської комісії щодо придатності до проходження військової служби,
- процедура постановки і зняття з військового обліку, зміна місця проживання військовослужбовців у воєнний час,
- виїзд за кордон військовозобов'язаних віком 18-60 років,
- вступ, проходження і звільнення з військової служби,
- звільнення контрактників Збройних Сил України,
- захист від кримінального переслідування військовослужбовців за військові злочини: непокору, дезертирство, залишення поля бою, самовільне залишення частини, втрата військового майна, ухилення від військової служби, порушення статутних правил вартової служби, добровільну здачу в полон, мародерство, погане поводження з військовополоненими, непокору наказам командирів,
- захист військовослужбовців у справах про адміністративні правовідносини під час проходження військової служби, зокрема в разі вживання спиртних напоїв і наркотичних речовин,
- судові спори з командуванням і вищим керівництвом,
- службові розслідування правопорушень під час несення служби,
- відвідування військовослужбовців у СІЗО та на гауптвахті,
- захист у судових засіданнях,
- встановлення інвалідності або смерті військовослужбовців,
- виплати сім'ям загиблих військовослужбовців,
- встановлення факту безвісти зниклих і виплата компенсації сім'ям загиблих,
- отримання статусу учасника бойових дій, АТО, ССО, статусу військовослужбовців добровольчих батальйонів територіальної оборони,
- правова допомога в обміні полонених,
- оформлення інвалідності військовослужбовцям,
- правильне призначення і стягнення грошового і речового забезпечення, бойових виплат, виплати за пораненнями,
- нарахування пільг, пенсій, соціальних виплат військовослужбовцям, перерахунок пенсій ветеранам, військовим у запасі,
- отримання земельних ділянок ветеранами,
- передача майна та автомобілів на військові потреби. 

Юридичні консультації з військового законодавства онлайн по всій території України. Будь-які питання призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних призовного віку. Юридична консультація та захист прав призовників і військовослужбовців у будь-яких складних ситуаціях.

Военный адвокат для призывников и военнослужащих

Военный адвокат онлайн, Украина, Киев, Львов, Кривой Рог, Одесса

Военный адвокат - защита призывников, военнослужащих, военнообязанных, мобилизованных, участников боевых действий и их близких. Разъяснения и порядок действий в трудних ситуациях во время военного положения. 

Основная специализация военного адвоката — это помощь, юридические консультации по военным вопросам и защита прав призывников, военнослужащих, участников боевых действий в следующих вопросах:
- мобилизации, освобождение и отсрочка от призыва и мобилизации,
- оспаривание выводов военно-врачебной комиссии пригодности к прохождению воинской службы,
- процедура постановки и снятия с воинского учёта, смена или изменение места жительства военнослужащих в военное время,
- выезд за границу военнообязанных в возрасте 18-60 лет,
- поступление, прохождение и увольнение с воинской службы,
- увольнение контрактников Вооружённых Сил Украины,
- защита от уголовного преследования военнослужащих за военные преступления: неповиновение, дезертирство, оставление поля боя, самовольное оставление части, утрата военного имущества, уклонение от воинской службы, нарушение уставных правил караульной службы, добровольная сдача в плен, мародёрство, плохое обращение с военнопленными, неподчинение приказам командиров,
- защита военнослужащих по делам об административных правоотношений во время прохождения военной службы, в том числе в случае употребления спиртных напитков и наркотических веществ,
- судебные споры с командованием и вышестоящим руководством,
- служебные расследования правонарушений во время несения службы,
- посещение военнослужащих в СИЗО и на гауптвахте,
- защита в судебных заседаниях,
- установление инвалидности или смерти военнослужащих,
- выплаты семьям погибших военнослужащих,
- установление факта без вести пропавших и выплата семьям погибших компенсации,
- получение статуса участника боевых действий, АТО, ССО, статуса военнослужащих добровольческих батальонов территориальной обороны,
- правовая помощь в обмене пленных,
- оформление инвалидности военнослужащим,
- правильное назначение и взыскание денежного и вещевого довольствия, боевых выплат, выплаты по ранениям,
- начисление льгот, пенсий, социальных выплат военнослужащим, перерасчёт пенсий ветеранам, военным в запасе,
- получение земельных участков ветеранами,
- передача имущества и автомобилей на военные нужды. 

Юридические консультации по военному законодательству онлайн по всей территории Украины. Любые вопросы призывников, военнослужащих, военнобязанных призывного возраста. Юридическая консультация и защита прав призывников и военнослужащих в любых сложных ситуациях.

Дезертирство, самоволка, неподчинение приказу и другие военные преступления

Если обвиняют в дезертирстве, самоволке, неподчинении приказу во время военного положения в Украине - звони адвокату 0984326402

Наиболее распространенное военное преступление в Украине это дезертирство. 

Самое распространенное военное преступление – дезертирство, самовольный уход из воинской части с целью уклониться от службы, дезертирство с оружием или по предварительному сговору с группой лиц. 
Дезертирством может считаться любое незаконное оставление части или службы для уклонения от прохождения военной службы. Также дезертирство заключается в умышленной неявке на службу в случае назначения, перевода, командировки, из отпуска или из медицинского учреждения. 

Согласно уголовному законодательству Украины дезертиры признаются преступниками, а их действия, соответственно, уголовно-наказуемыми деяниями. В соответствии со статьей 408 Уголовного кодекса Украины, за дезертирство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, а если лицо при этом совершает такие действия с оружием или по предварительному сговору группой лиц - на срок от пяти до десяти лет. Еще более серьезная ответственность наступает, когда дезертир совершает такие действия в условиях военного положения или в боевой обстановке, оставляя своих собратьев умирать. Это является особо тяжким преступлением.

Как отличить состав преступления по статье 407 (оставление воинской части) от 408 (дезертирство)? 
Необходимо доказать прямой умысел с целью уклонения от военной службы. Кроме того, в отличие от квалификации деяний по статье 407 УК Украины, для квалификации по 408 ст. обязательным является намерение оставить военную службу не временно, а навсегда.Подтверждение прямого умысла: приобретение военнослужащим фиктивных документов, проживание под чужим именем, сокрытие своей принадлежности к военным формированиям. Именно при доказанности всех объективных и субъективных признаков суды признают наличие состава преступления дезертирства. Чаще всего основным доказательством вины лица выступает признание вины.

Суд принимает во внимание приказ о назначении на должность/присвоении звания, контракт о прохождении военной службы, доказывающие факт прохождения лицом военной службы, список личного состава воинской части, акт служебного расследования, которым устанавливается факт отсутствия на месте службы, изучается поведение лица после оставления места службы с целью установить намерение возращения.

Дезертирство, самоволка, непокора наказу та інші військові злочини

Якщо звинувачують у дезертирстві, самоволці, непокорі наказу під час воєнного стану в Україні - телефонуй адвокату 0984326402

Найбільш поширений військовий злочин в Україні – це дезертирство. 

Найпоширеніший військовий злочин – дезертирство, самовільний відхід з військової частини з метою ухилитися від служби, дезертирство зі зброєю або за попередньою змовою з групою осіб. Дезертирством може вважатися будь-яке незаконне залишення частини або служби для ухилення від військової служби. Також дезертирство полягає у навмисній неявці на службу у разі призначення, переведення, відрядження, з відпустки або з медичної установи. 

Згідно з кримінальним законодавством України дезертири визнаються злочинцями, а їх дії, відповідно, кримінальними діяннями. Відповідно до статті 408 Кримінального кодексу України, за дезертирство передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, а якщо особа при цьому вчиняє такі дії зі зброєю або за попередньою змовою групою осіб – на строк від п'яти до десяти років. Ще більш серйозна відповідальність настає, коли дезертир робить такі дії в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, залишаючи своїх побратимів вмирати. Це є особливо тяжким злочином.

Як відрізнити склад злочину за статтею 407 ККУ (залишення військової частини) від 408 (дезертирство)? 
Необхідно довести прямий намір з метою ухилення від військової служби. Крім того, на відміну від кваліфікації діянь за статтею 407 КК України, для кваліфікації за 408 ст обов'язковим є намір залишити військову службу не тимчасово, а назавжди. Підтвердження прямого наміру: придбання військовослужбовцям фіктивних документів, проживання під чужим ім'ям, приховування своєї приналежності до військових формувань. Саме за доведеності всіх об'єктивних та суб'єктивних ознак суди визнають наявність складу злочину дезертирства. Найчастіше основним доказом провини особи є визнання провини.

Суд бере до уваги наказ про призначення на посаду/присвоєння звання, контракт про проходження військової служби, що доводять факт проходження особою військової служби, список особового складу військової частини, акт службового розслідування, яким встановлюється факт відсутності на місці служби, вивчається поведінка особи після залишення місця служби з метою встановлення наміру повернення.

Заказать справку о несудимости. Работаем по всей Украине онлайн 24/7

Получить справку о несудимости в Украине

Справка о несудимости - что это такое, для чего нужно, как получить?

Справка о несудимостипредставляет собой официальный документ, выдаваемый МВД Украины. Она свидетельствует о том, что человек не был судим и не притягивался к уголовной ответственности. Документ выдается гражданам для предоставления в государственные органы, как Украины, так и других стран. Она необходима для того, чтобы подтвердить, что ваше желание выехать заграницу продиктовано не попыткой уйти от ответственности за совершенное преступление. Не все страны требуют наличия подобной справки, поэтому вопрос о необходимости такой справки нужно уточнять в консульстве той страны, в которую планируется путешествие.

Справки об отсутствии судимости без каких-либо отметок, свидетельствует о том, что заявитель на дату истребования данного документа, проблем с законом не имеет и не числится в розыске. Справку об отсутствии/наличии судимости могут заказать, как граждане Украины, так и иностранцы.

Защита украинцев, пострадавших от военных преступлений РФ, в Европейском суде

Военные преступления российской армии во время войны в Украине на 5 апреля

Защита в Европейском суде украинцев, пострадавших от военных преступлений в результате военной агрессии РФ.

Украина внесла в иск против России пункт о репарациях. Украина ведет переговоры с правительствами европейских стран относительно арестованных $415 млрд резервов РФ с тем, чтобы они пошли на возмещение ущерба Украине от вторжения России.  Россия, российская армия и лично президент Путин обвиняются в совершении военных преступлений и преступлений против человечества в ходе вторжения России на Украину в 2022 году. Военные преступления российских войск  включают умышленное убийство или причинение страданий, широкомасштабное разрушение и захват собственности, преднамеренное уничтожение гражданского населения.

Иски против РФ. Компенсация за погибшего родственника

Сотни  погибших украинских детей из-за агрессии России - невосполнимая для мамы потеря

Как подать иск в украинский суд для возмещения морального и материального вреда за погибшего из-за агрессии РФ родственника, гражданского или военнослужащего? Как получить компенсацию за разрушенное имущество и бизнес?

Ущерб от агрессии РФ 2014-2022
За время войны пострадало огромное количество украинцев. На сегодня из Украины выехало около 8 00 0 000 беженцев. Каждый пятый уехал из Украины. В зоне боевых действий люди теряют все. Мирные жители теряют свои дома и имущества, гибнут от ракетних обстрелов далеко от зоны боевых действий, детей вывозят насильно в РФ. Военные гибли в АТО в 2014 году и гибнут в ООС сейчас. Это невосполнимые потери для их близких. Геноцид украинского народа признан мировым сообществом на государственном уровне. Россия будет платить репарации много лет после окончания этой войны. Каждый пострадавший житель Украины, гражданин и не гражданин, может обратиться в украинский суд с иском о выплате компенсации за моральный и материальный ущерб, нанесенный Российской Федерацией.

Украинские суды выносят решения о взыскании 1 000 000 грн с РФ за нанесенный ущерб. Кто может подать в суд на Россию?
В суд на РФ может подать любой пострадавший от вторжения Российской Федерации, который пострадал сам или пострадали его родственники, члены семьи или близкие люди:  
- Гражданские лица и военнослужащие, защищавшие Украину во время войны с Россией.
- Раненые, побывавшие в плену, пережившие пытки, погибшие, пропавшие без вести, депортированные, потерявшие трудоспособность.
- Люди, частное имущество и бизнес которых повреждено или полностью уничтожено из-за войны.
- Люди, пережившие моральные травмы из-за войны.
- Люди, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие перенесенных переживаний.

Компенсация за погибшего родственника в Европейском суде до 30 000 евро. Как подать в Европейский суд? Порядок действий:
- Подаем в украинский суд на РФ о компенсации нанесенного вреда.
- Получаем решение украинского суда.
- Подаем на РФ в Европейский суд.

Последствия агрессии должны быть возмещены пострадавшим!

Какие услуги предоставляет юридическая компания Human Rights во главе с Вадимом Морозовым

Юридическая Компания «Human Rights» во главе с адвокатом Морозовым Вадимом Юрьевичем предоставляет комплексные юридические услуги по всей Украине имея офисы в Киеве, Кривом Роге, Одессе и Харькове более 6 лет. 

Мы полностью сопровождаем весь процесс – от начала переговоров, подачи заявления и представления ваших интересов в судебных и государственных органах до победного вашего желаемого результата. Сотрудничая с нами, вы обеспечиваете себе надежную защиту специалистов, готовых грамотно отстаивать ваши права на всех стадиях процесса основываясь на большом опыте Закона и личных человеческих ценностях. Эти слова подкреплены истинными знаниями законодательства, многолетними учениями, сертификатами и отзывами клиентов, которые мы ежедневно совершенствуем. Работаем по всей Украине 24/7/365 для вас дорогие посетители нашей юридической компании «Human Rights».
Мы добьемся справедливости по вашему делу!

Обыск. Адвокат по обыску. Что делать если к Вам пришли с обыском?

8af1e7234f1ff2b30dd4d88772646943

Адвокат по обыску. Что делать если к Вам пришли с обыском?

   Прибытие работников правоохранительных органов с целью проведения в вашем доме обыска ставит перед вами задачу по полноценной реализации своих прав, предусмотренных уголовным процессуальным законом. Особенно в том случае, когда гражданин до этого момента даже подозревать не мог, что станет участником таких событий. Напротив, этот факт в большинстве случаев является стрессовой ситуацией для обыскиваемого лица, ввиду чего надо успокоиться и взять себя в руки. Затем, не поддаваясь эмоциям, твердо использовать свои законные права. В действительности мало граждан интересуются своими правами до того, как наступают подобные неприятные ситуации, потому без помощи профессионального правозащитника есть риск стать жертвой неправомерных действий.

Позови проти РФ. Компенсація за загиблого родича

Сотні загиблих через агресію Росії українських дітей - непоправна для мами втрата

Як подати позов до українського суду для відшкодування моральної та матеріальної шкоди за загиблого через агресію РФ родича, цивільного чи військовослужбовця? Як отримати компенсацію за зруйноване майно та бізнес у Европейському суді?

Збитки від агресії РФ 2014-2022
За час війни постраждала величезна кількість українців. На сьогодні з України виїхало близько 8 000 000 біженців. Кожен п'ятий виїхав із України. У зоні бойових дій люди втрачають усе. Мирні жителі втрачають свої будинки та майно, гинуть від ракетних обстрілів далеко від зони бойових дій, дітей вивозять насильно до РФ. Українські військові гинули в АТО у 2014 році та гинуть в ООС зараз. Це непоправні втрати для їхніх близьких. Геноцид українського народу визнано світовою спільнотою на державному рівні. Росія платитиме репарації багато років після закінчення цієї війни. Кожен постраждалий мешканець України, громадянин і не громадянин, може звернутися до українського суду з позовом про виплату компенсації за моральні та матеріальні збитки, завдані Російською Федерацією.

Українські суди виносять рішення про стягнення 1 000 000 грн із РФ за завдану шкоду. Хто може подати до суду на Росію?
До суду на РФ може подати будь-який постраждалий від вторгнення Російської Федерації, який постраждав сам або постраждали його родичі, члени сім'ї або близькі люди:
- Громадянські особи та військовослужбовці, які захищали Україну під час війни з Росією.
- Поранені, люди, які побували в полоні, пережили тортури, загиблі, зниклі безвісти, депортовані, люди, які втратили працездатність.
- Люди, приватне майно та бізнес яких пошкоджено або повністю знищено через війну.
- Люди, які пережили моральні травми через війну.
- Люди, стан здоров'я яких погіршився внаслідок перенесених переживань.

Компенсація за загиблого родича у Європейському суді до 30 000 євро. Як подати до Європейського суду? Порядок дій:
- Подаємо в український суд на РФ про компенсацію завданої під час війни шкоди.
- Отримуємо рішення українського суду.
- Подаємо на РФ до Європейського суду.
Наслідки агресії мають бути відшкодовані потерпілим!

Русскоязычный адвокат в Польше. Юридические проблемы украинцев

Как украинцам решить юридические проблемы в Польше без польского языка и знания законов?

Юридические проблемы украинцев в Польше. Как найти русскоязычного адвоката? 

Самые распространенные юридические проблемы украинцев в Польше:
- Торговля людьми, преступления, связанные с проституцией

- Езда в состоянии алкогольного опьянения за рулем в Польше
- Легализация в Польше, миграция в ЕС
- ДТП
- Страховые выплаты
- Семейные споры, раздел имущества, алименты
- Долги и возврат долгов
- Мошенничество
- Кража
- Перевозка наркотиков
- Арест в Польше
- Штрафы
- Проблемы с арендой жилья
- Невыплата зарплаты, споры по трудовым договорам, нелегальный труд, проблемы с работой
- Запрет на пребывание в Польше и ЕС

Что делать, если нужна помощь в Польше и нужен русскоговоряший юрист? Куда обратиться без знания польского языка, польских законов и правил? 

Убийство: как смягчить наказание и как добиться справедливого решения. Представление интересов пострадавшей и обвиняемой сторон.

Убийство: как смягчить наказание и как добиться справедливого решения. Представление интересов пострадавшей и обвиняемой сторон.

Преступление, как разновидность правонарушения, является наиболее тяжким посягательством на общественный порядок. Закономерно и требование относительно определения действиям подозреваемого лица справедливой правовой квалификации, осуществления следственных действий в рамках закона, объективного и непредубежденного рассмотрения дела независимым судом, вынесения приговора в точном соотношении с совершенным деянием. Однако существующая практика свидетельствует о присутствии многочисленных нарушений в процессе реализации изложенных критериев.

Убийство — одно из наиболее тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Когда правоохранительные органы начинают раскрывать похожие преступления, в ход могут идти все средства, даже незаконные. В такой ситуации, адвокат — единственный человек, который имеет доступ к клиенту, и которому тот может доверять. Кроме того, именно в первые дни решается ключевые вопросы по уголовному делу, кого арестовывать и кто будет обвиняемым.

статья 3

Україномовний адвокат у Польщі. Юридичні проблеми українців

Як українцям вирішити юридичні проблеми у Польщі без польської мови та знання законів?

Як у Польші знайти адвоката, що розмовляє українською? Юридичні проблеми українців у Польщі.

Найпоширеніші юридичні проблеми українців у Польщі:
-
Торгівля людьми, злочини, пов'язані з проституцією.
- Їзда у стані алкогольного сп'яніння за кермом у Польщі.
- Легалізація у Польщі, міграція до ЄС.
- ДТП.
- Страхові виплати.
- Сімейні суперечки, поділ майна, аліменти.
- Борги та повернення боргів.
- Шахрайство.
- Крадіжка.
- Перевезення наркотиків.
- Арешт у Польщі.
- Штрафи.
- Проблеми з орендою житла.
- Невиплата зарплати, суперечки за трудовими договорами, нелегальна праця, проблеми з роботою.
- Заборона перебування в Польщі та ЄС.

Що робити, якщо потрібна допомога в Польщі і потрібен україномовний юрист? Куди звернутися без знання польської мови, польських законів та правил? Телефонуйте адвокату, що розмовляє українською, для захисту прав у Польші! 

Заказ услуги