Читайте статьи опытных адвокатов Human Rights о юридических проблемах частной жизни и бизнеса:

Одноразова допомога при загибелі військовослужбовця

Сім'ям загиблих військових буде надана фінансова допомога 15 млн грн та інші виплати

Матеріальна допомога сім'ям загиблих військових під час війни. 15 000 000 гривен за загиблого. 

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Кабмін ухвалив рішення про фінансову допомогу сім'ям військових, які загинули в цій війні. Допомогу та компенсацію матеріальних витрат також надають сім'ям загиблих військовослужбовців на проведення похорону. Виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців передбачено ст. 16 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Виплата допомоги здійснюється членам сімей, батькам та утриманцям загиблого військовослужбовця в рівних частках кожному. Якщо хтось із них відмовиться отримувати свою частку, її буде розподілено між іншими членами сім'ї.

Законами передбачено такі виплати сім'ї загиблих військовослужбовців:
- згідно зі ст. 16-18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" від 500 до 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня;
- згідно з постановою КМУ №168 від 28.02.2022 у сумі 15 млн грн.
Які документи потрібно надати та куди звернутися?

Подробнее...

Льготы семьям погибших военнослужащих в Украине

Семьи погибших воинов ВСУ получают помощь и льготы от государства

Какие льготы семьям и родственникам погибшего военнослужащего ВСУ? 

Члены семьи погибшего военнослужащего в Украине получают льготы на лекарства, стоматолога, курортно-санаторное лечение, скидку 50% на квартплату, скидку 50% на коммуналку, разовую материальную ежегодную помощь, члены семьи-ВПЛ до конца военного положения могут получить 20 000 грн на бизнес от Украинского ветеранского фонда. Семья погибшего военнослужащего получает разовую выплату 15 000 000 гривен.

Подробнее...

Пільги сім'ям загиблих військовослужбовців в Україні

Семьи погибших воинов ВСУ получают помощь и льготы от государства

Які пільги сім'ям і родичам загиблого військовослужбовця ЗСУ? 

Члени сім'ї загиблого військовослужбовця в Україні отримують пільги на ліки, стоматолога, курортно-санаторне лікування, знижку 50% на квартплату, знижку 50% на комуналку, разову матеріальну щорічну допомогу, члени сім'ї-ВПО до кінця воєнного стану можуть отримати 20 000 грн на бізнес від Українського ветеранського фонду. Сім'я загиблого військовослужбовця отримує разову виплату 15 000 000 гривень.

Подробнее...

Військовий адвокат для призовників і військовослужбовців

Військовий адвокат онлайн, Україна, Київ, Львів, Кривий Ріг, Одеса, Київ, Львів

Військовий адвокат - захист призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних, мобілізованих, учасників бойових дій та їхніх близьких. Роз'яснення та порядок дій у важких ситуаціях під час воєнного стану. 

Основна спеціалізація військового адвоката - це допомога, юридичні консультації з військових питань та захист прав призовників, військовослужбовців, учасників бойових дій у таких питаннях:
- мобілізація, звільнення та відстрочка від призову та мобілізації,
- оскарження висновків військово-лікарської комісії щодо придатності до проходження військової служби,
- процедура постановки і зняття з військового обліку, зміна місця проживання військовослужбовців у воєнний час,
- виїзд за кордон військовозобов'язаних віком 18-60 років,
- вступ, проходження і звільнення з військової служби,
- звільнення контрактників Збройних Сил України,
- захист від кримінального переслідування військовослужбовців за військові злочини: непокору, дезертирство, залишення поля бою, самовільне залишення частини, втрата військового майна, ухилення від військової служби, порушення статутних правил вартової служби, добровільну здачу в полон, мародерство, погане поводження з військовополоненими, непокору наказам командирів,
- захист військовослужбовців у справах про адміністративні правовідносини під час проходження військової служби, зокрема в разі вживання спиртних напоїв і наркотичних речовин,
- судові спори з командуванням і вищим керівництвом,
- службові розслідування правопорушень під час несення служби,
- відвідування військовослужбовців у СІЗО та на гауптвахті,
- захист у судових засіданнях,
- встановлення інвалідності або смерті військовослужбовців,
- виплати сім'ям загиблих військовослужбовців,
- встановлення факту безвісти зниклих і виплата компенсації сім'ям загиблих,
- отримання статусу учасника бойових дій, АТО, ССО, статусу військовослужбовців добровольчих батальйонів територіальної оборони,
- правова допомога в обміні полонених,
- оформлення інвалідності військовослужбовцям,
- правильне призначення і стягнення грошового і речового забезпечення, бойових виплат, виплати за пораненнями,
- нарахування пільг, пенсій, соціальних виплат військовослужбовцям, перерахунок пенсій ветеранам, військовим у запасі,
- отримання земельних ділянок ветеранами,
- передача майна та автомобілів на військові потреби. 

Юридичні консультації з військового законодавства онлайн по всій території України. Будь-які питання призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних призовного віку. Юридична консультація та захист прав призовників і військовослужбовців у будь-яких складних ситуаціях.

Подробнее...

Военный адвокат для призывников и военнослужащих

Военный адвокат онлайн, Украина, Киев, Львов, Кривой Рог, Одесса

Военный адвокат - защита призывников, военнослужащих, военнообязанных, мобилизованных, участников боевых действий и их близких. Разъяснения и порядок действий в трудних ситуациях во время военного положения. 

Основная специализация военного адвоката — это помощь, юридические консультации по военным вопросам и защита прав призывников, военнослужащих, участников боевых действий в следующих вопросах:
- мобилизации, освобождение и отсрочка от призыва и мобилизации,
- оспаривание выводов военно-врачебной комиссии пригодности к прохождению воинской службы,
- процедура постановки и снятия с воинского учёта, смена или изменение места жительства военнослужащих в военное время,
- выезд за границу военнообязанных в возрасте 18-60 лет,
- поступление, прохождение и увольнение с воинской службы,
- увольнение контрактников Вооружённых Сил Украины,
- защита от уголовного преследования военнослужащих за военные преступления: неповиновение, дезертирство, оставление поля боя, самовольное оставление части, утрата военного имущества, уклонение от воинской службы, нарушение уставных правил караульной службы, добровольная сдача в плен, мародёрство, плохое обращение с военнопленными, неподчинение приказам командиров,
- защита военнослужащих по делам об административных правоотношений во время прохождения военной службы, в том числе в случае употребления спиртных напитков и наркотических веществ,
- судебные споры с командованием и вышестоящим руководством,
- служебные расследования правонарушений во время несения службы,
- посещение военнослужащих в СИЗО и на гауптвахте,
- защита в судебных заседаниях,
- установление инвалидности или смерти военнослужащих,
- выплаты семьям погибших военнослужащих,
- установление факта без вести пропавших и выплата семьям погибших компенсации,
- получение статуса участника боевых действий, АТО, ССО, статуса военнослужащих добровольческих батальонов территориальной обороны,
- правовая помощь в обмене пленных,
- оформление инвалидности военнослужащим,
- правильное назначение и взыскание денежного и вещевого довольствия, боевых выплат, выплаты по ранениям,
- начисление льгот, пенсий, социальных выплат военнослужащим, перерасчёт пенсий ветеранам, военным в запасе,
- получение земельных участков ветеранами,
- передача имущества и автомобилей на военные нужды. 

Юридические консультации по военному законодательству онлайн по всей территории Украины. Любые вопросы призывников, военнослужащих, военнобязанных призывного возраста. Юридическая консультация и защита прав призывников и военнослужащих в любых сложных ситуациях.

Подробнее...

Популярные видео - Как поставить ларек

Популярные видео - 130 статья КУПАП, нетрезвый водитель, какой штраф

Заказать услугу по скидке 20%

До конца акции осталось:

Тут будет счетчик

Юристов онлайн: 3

Заказ услуги